Průmysl a obchod

Stavba nové výpadovky z Mladé Boleslavi začne příští rok

Stavba nové výpadové silnice z centra Mladé
Boleslavi
směrem k rychlostní komunikaci
R10, takzvané Severovýchodní
tangenty
, začne podle vedení města v závěru prvního
pololetí příštího roku.

Město už zajistilo všechny pozemky pod budoucí silnicí.
Potřebných 300 milionů korun na její stavbu
poskytne Státní fond dopravní infrastruktury
(SFDI).
Město dokončilo dokumentaci k územnímu rozhodnutí
a ve finále je dokumentace ke stavebnímu povolení. Do konce
února 2009 bude hotova kompletní prováděcí a tendrová
dokumentacel.
Vlastníkem tangenty bude Středočeský kraj, který nyní musí
požádat SFDI o převod zmíněných 300 milionů korun na svůj
účet. Poté musí také vypsat veřejnou zakázku na dodavatele
stavby.
Poskytnutí 300 milionů korun na stavbu Severovýchodní tangenty
schválila vláda letos v květnu. Zastupitelstvo města již dříve
rozhodlo, že pokud náklady na stavbu silnice tuto částku přesáhnou,
bude se město podílet na jejím spolufinancování do 60 milionů
korun.
Nová trať propojí stávající silnici u Bondy centra
s kruhovou křižovatkou u Intersparu. Bude také velmi
důležitá pro Škodu Auto, protože zlepší její možnosti zásobování
a odkloní těžkou dopravu z frekventované Jičínské
ulice.