Průmysl a obchod

Státní investoři v září vyhlásili rekordní objem stavebních zakázek

V průběhu září vyhlásili státní investoři 476 výběrových řízení na stavební práce za rekordních 82 miliard korun, což v obou ukazatelích představuje nejvyšší měsíční hodnoty za poslední dva roky, tedy za dobu sledování.  Za první tři čtvrtletí roku 2016 bylo celkem oznámeno 2693 soutěží v souhrnné hodnotě 162,8 miliardy Kč. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci září 2016.

V září letošního roku bylo veřejnými investory vyhlášeno celkem 476 výběrových řízení na stavební práce v hodnotě 82 miliard korun, což v meziročním srovnání představuje více než trojnásobný (255,2 procenta) nárůst počtu a skokový nárůst objemu o 2144,4 procenta. Obě hodnoty jsou zároveň rekordními měsíčními maximy za poslední dva roky, tedy za dobu sledování. Na tomto rekordním stavu se největší měrou podílelo 18 velkých soutěží vyhlášených Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Správou železničních dopravních cest, státní organizací. Největší výběrové řízení tohoto měsíce v hodnotě 7,96 miliardy korun pak vypsalo Ředitelství silnic a dálnic ČR na stavbu silničního úseku D1 0136 Říkovice – Přerov.

„Pro nás jsou směrodatné uzavřené kontrakty. Rekordní nárůst vypsaných zakázek je jednoznačně ovlivněn snahou zadavatelů využít ještě staré zákonné normy. Je otázkou, zda vzhledem k délkám výběrových řízení není výhodnější již použít nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který přináší některá zlepšení, např. umožňuje lepší procesování změn v průběhu výstavby a přesnější stanovování kvalifikačních kritérií,“ říká Pavel Pilát, generální ředitel společnosti Metrostav.

Za první tři čtvrtletí roku 2016 ve Věstníku veřejných zakázek objevilo dohromady 2693 soutěží v celkové hodnotě 162,8 miliardy korun. To oproti srovnatelnému období předchozího roku představuje dvoupětinový (41,7 procenta) nárůst jejich počtu a přes dvojnásobný (130,1 procenta) nárůst jejich objemu. Více než polovinu tohoto objemu pak tvoří soutěže vyhlášené v průběhu rekordního zářijového měsíce.

Z výše uvedených výběrových řízení již byla veřejnými investory bezmála polovina (46 procent) ukončena a zadána konkrétním stavebním firmám, což představuje 20 procent z celkového objemu. Původní vypsaná hodnota těchto zakázek byla 32,4 miliardy korun, avšak reálně byly tyto zakázky soutěženy za 26,7 miliard korun, tedy o pětinu (18 procent) méně. Po odečtení zadaných a zrušených zakázek zbývají v systému ještě výběrová řízení v hodnotě 126,6 miliardy korun.

Konkrétním dodavatelům bylo v období od ledna do září roku 2016 zadáno 3290 stavebních zakázek v celkové hodnotě 59,3 miliardy korun. To v obou sledovaných kritériích představuje v meziročním srovnání výrazný čtvrtinový (27,8 procenta), respektive třetinový (36,2 procenta) pokles. Některá zadávací řízení stále běží, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat.

tisková zpráva