Průmysl a obchod

Spotřeba polystyrenu v 1. čtvrtletí 2019 vzrostla o 3,5 %

Zatímco produkce automobilového průmyslu za 1. čtvrtletí zaznamenala pokles o 3,7 %, chemický průmysl ve stejném období vykázal růst o 1,7 %. Daří se i odvětví plastikářskému. V České republice se zvýšila spotřeba pěnového polystyrenu, a to i zásluhou zpřísnění tepelněizolačních požadavků na výstavbu a rekonstrukci budov. Nové normy by měly přispět ke snižování emisí z CO2.

Plasty se na obratu chemického průmyslu podílejí jednou pětinou. Za první pololetí 2019 se snížila výroba primárních plastů o 5,4 %, vlastní spotřeba plastů klesla pouze o 0,1 %. Největší pokles v aplikacích plastů byl zaznamenán v automobilovém průmyslu – o 7,1 %, v elektrotechnickém průmyslu pak o 1 %. Naopak 2% nárůst vykazují aplikace v obalech pro potraviny a nápoje. Údaje o spotřebě plastů ve stavebnictví jsou zatím k dispozici pouze za první čtvrtletí, kde došlo k růstu o 4,6 %.

Pěnový polystyren je až z 85 % aplikován jako izolant ve stavebnictví a dále v obalových aplikacích. Celkově byl za první pololetí zaznamenán v Evropě a v Turecku růst spotřeby EPS o 4,9 %. V poněkud mírnějším tempu se zvýšila spotřeby pěnového polystyrenu v ČR, konkrétně o 3,5 %. V souvislosti s přísnějšími požadavky na tepelněizolační vlastnosti nových a nově rekonstruovaných budov od příštího roku lze očekávat ještě do konce letošního roku významnější růst spotřeby EPS. Podle agentury CEEC Research by české stavebnictví mělo letos zaznamenat růst o 2,7 %, v příštím roce o další 1 %. „Na tento trend jsou výrobci EPS připraveni a jsou schopni dodat potřebné materiály včas,“ uvedl k tématu předseda Sdružení EPS ČR, Pavel Zemene.

Podle nejnovější studie světové agentury ResearchAndMarket by v období 2019–2025 měl světový trh izolantů růst průměrně každoročně až o 5,7 % s dominantním postavením EPS (podíl 26,7 %). Tyto aplikace úzce souvisí s úsilím o snižování emisí CO2.

Sdružení EPS ČR se systematicky věnuje využití odpadního pěnového polystyrenu po skončení jeho životnost a je si vědomo své odpovědnosti vůči společnosti. V roce 2017 se v Evropě mechanicky zrecyklovalo 138 tis. tun EPS ze stavebních aplikací, což je 26% podíl z celkového množství EPS odpadů. Při instalaci EPS na stavbách vzniklo 40 tis. tun EPS odpadů, většinou ve formě odřezků, při demolicích dalších 98 tis. tun. Recyklováno bylo pouze 8,6 % těchto odpadů, téměř třetina skončila na skládkách.

„I z těchto důvodů iniciuje Sdružení EPS aktivity spojené s lokálním využitím polystyrenu a jeho dalšími možnostmi jak s ním nakládat dále. Do invencí kolem nových nápadů s lokálním řešením chce v budoucnu zapojit například i vysoké školy či podnikat a podporovat lokální řešení a osvětu mezi spotřebiteli, stavebními firmami, ale i sběrnými dvory,“ komentuje Pavel Zemene výsledky spotřeby EPS.

tisková zpráva Sdružení EPS ČR