Průmysl a obchod

Společnost REHAU oslavila 20. výročí svého působení na českém trhu

Společnost REHAU letos slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu. Firmu založil v roce 1948 Helmut Wagner v německém Bavorsku. Dnes je zastoupena ve více než 50 zemích na pěti kontinentech světa. V Evropě reprezentuje značku 84 obchodních středisek a 25 výrobních závodů.
REHAU produkuje výrobky a systémy na bázi polymerů pro stavebnictví, automobilový průmysl a další průmyslová odvětví. Ve všech těchto oblastech se firma úspěšně rozvíjela i v České republice. Od počátku 90. let 20 století se REHAU pohybuje na trhu ve východní Evropě. V České republice působí od roku 1992, kdy bylo založeno obchodní středisko v Praze. V roce 1994 byla zahájena výroba v Moravské Třebové v závodě, který se specializuje na automobilový průmysl, a v roce 2011 byl rozšířen o provozovnu v Jevíčku. O pozitivním rozvoji svědčí, že společnost REHAU zaměstnává dnes v České republice více než 700 lidí a investovala zde do strojů a zařízení, budov a dalšího vybavení více než 1,5 mld. korun. Kromě toho v posledních letech investuje společnost ročně vysoké částky v řádech stovek miliónů korun do nástrojů a forem pro naše zákazníky z oblasti automobilového průmyslu.
Český trh si v holdingu REHAU vybudoval za posledních 20 let vysoce pozitivní image dlouhodobé stability s dobrými výsledky. Dá se říci, že hlavním motorem tohoto úspěchu je dlouhodobá spolupráce se zákazníky a i kompatibilita technických výrobků a služeb s požadavky trhu, resp. i zákazníků. Ne náhodou dodává firma na český trh výrobky v celé šíři svého portfolia, tzn. nejen pro stavebnictví, automobilový nebo nábytkářský průmysl, ale i pro další speciální obory – např. potravinářství, elektrotechnický průmysl atd. Pro dokreslení této situace, jak je český trh vnímán v holdingu, lze uvést, že REHAU ČR se pravidelně účastní interní celosvětové soutěže o nejlepší referenci roku. V nedávné době tuto soutěž vyhrál, a to v konkurenci objektů z Evropy, Asie a Ameriky. „Český“ objekt byl zvolen vítězem především díky komplexnosti dodávek výrobků a zároveň tento objekt splňuje požadavky na trendy moderního stavebnictví (využívání alternativních zdrojů a splnění limitů pro pasivní objekt). Kvalitu výrobků a systémů REHAU potvrdí i dlouhá řada zajímavých realizací, mezi které patří např. velkoplošné vytápění hracích ploch většiny prvoligových stadionů, specifická řešení pro sportovní areály, zoologické zahrady, kulturní památky, historické objekty, letiště a další.
REHAU má řadu zákazníků, kteří s firmou spolupracují i více než patnáct let. Takový vztah je vzájemně prospěšný a je založen na důvěře. Společnost chce tyto vazby udržet a nadále prohlubovat, nabízí proto svým zákazníkům flexibilitu jak co se týče produktů, tak i poskytovaných služeb. A i v dnešní době internetu chce prohlubovat osobní a individuální formy komunikace, a to nejen se zákazníky, ale i s dodavateli, bankami a ostatními obchodními partnery.
Za největší hodnotu považuje REHAU, s. r. o., svoje zaměstnance. Usiluje o dlouhodobé vztahy, založené na spokojenosti zaměstnanců. Je to důležité, protože práce vyžaduje často velké odborné znalosti, které se získávají i řadu let.
Výrobky REHAU dnes dávají odpovědi na ekologické a ekonomické otázky, řeší problémy, jakými jsou energeticky úsporné stavby, využití obnovitelných zdrojů energie, vodní hospodářství i mobilita. REHAU je na špičce dodavatelů na trhu v oblasti okenních a fasádních prvků, technického zabezpečení budov a pozemního stavitelství. Další informace najdete na www.rehau.cz.
tisková zpráva