Průmysl a obchod

Společnost EUROVIA CS slaví 60. narozeniny

Stavební Skupina EUROVIA CS oslavila 60. výročí od svého založení 1. března 1952. Během uplynulých desetiletí se z regionálního dodavatele stala silnou stavební skupinou a jedničkou v oboru. Dnes je Skupina organizována do šesti oblastí na území České a Slovenské republiky a tvoří ji 21 regionálních závodů a 16 dceřiných společností.
„Přestože stále klesají investice do výstavby dopravní infrastruktury, věřím, že díky naší dlouholeté tradici a zkušenostem budeme ještě dlouhá léta patřit mezi lídry v oboru. Během 60 let prošly firmou desetitisíce zaměstnanců, za kterými zůstaly stovky úspěšně dokončených staveb. Výročí založení společnosti EUROVIA CS je proto především jejich svátkem,“ uvedl generální ředitel EUROVIA CS Martin Borovka.
Národní podnik Stavby silnic a železnic vznikl v roce 1952 z Dopravních staveb Havlíčkův Brod. V prvopočátcích realizovaly SSŽ pozemní stavby a rekonstrukce historických objektů. Od poloviny 50. let 20. stol. se změnila specializace podniku a začaly jasně dominovat stavby dopravní infrastruktury.
V květnu 1992 se podnik změnil na akciovou společnost. Po privatizačním procesu se v červenci 1992 majoritním vlastníkem SSŽ stává francouzská společnost Entreprise Jean Lefebvre. V druhé polovině roku 2001 přebírá majoritu francouzská společnost EUROVIA ze skupiny VINCI, která v roce 2006 získává stoprocentní podíl. V dubnu 2009 se tehdejší SSŽ přejmenovaly na EUROVIA CS.
K nejvýznamnějším projektům, pod kterými je stavební Skupina EUROVIA CS podepsána, patří například dálnice D1, Letenský tunel v Praze, stavba pražského metra a Nuselského mostu, Mariánský most v Ústí nad Labem nebo modernizace železniční trati Mezi Poříčany a Kolínem.
Výstavbu a rekonstrukce silničních a železničních staveb doplňuje v širokém portfoliu Skupiny EUROVIA CS také výstavba mostů, hloubených tunelů, revitalizace památkových center a městských komunikací, budování sportovních areálů nebo čistíren odpadních vod.
tisková zpráva