Průmysl a obchod

Soud zrušil územní rozhodnutí pro plavební kanál u Přelouče

Pardubická pobočka krajského soudu podruhé zrušila územní rozhodnutí pro plavební kanál u Přelouče. Důvodem byly vady v rozhodnutí Městského úřadu Přelouč i v jeho potvrzení Krajským úřadem v Pardubicích, informovala ČTK Iva Matušková z tiskového oddělení soudu.
Úředníci v rozporu se zákonem správně neodůvodnili svá rozhodnutí a ekologická sdružení se nemohla vyjádřit ke všem podkladům, uvedl Miroslav Patrik ze sdružení Děti Země, které spolu s organizací Svoboda zvířat Hradec Králové rozhodnutí napadli soudní žalobou.
„Bez územního rozhodnutí nelze nyní vydat chybějící stavební povolení a ani další rozhodnutí a je vůbec otázkou, zda má cenu se pokoušet získat nové, když celé územní řízení musí začít znovu,“ uvedl Patrik.
Podle ekologů by stavba zničila biotopy více než 70 zvláště chráněných druhů organismů na Slavíkových ostrovech u Přelouče včetně největší populace modrásků očkovaných v Čechách. Tato lokalita měla být zařazena i do evropské soustavy chráněných území NATURA 2000.
Ochránci přírody vedou o projektu léta spory, a to i soudní. Plán splavnění Labe u Přelouče tak provází řada žalob. Královéhradecký odbor státní ochrany přírody udělil v prosinci dvě výjimky ze zákona na ochranu přírody a krajiny pro výstavbu vodního stupně na Labi v Přelouči v Pardubickém kraji. O výjimce rozhodoval již v roce 2007 ministr životního prostředí Martin Bursík (SZ) a neudělil ji.
zpráva ČTK