Průmysl a obchod

Slovenské stavebnictví je o krok před českým

Ředitelé slovenských stavebních společností potvrzují své předchozí predikce pouze mírného poklesu slovenského stavebnictví v roce 2011. Podle nich v průběhu roku poklesne stavebnictví již jen o 1,8 %. Firmy stále čekají na znatelnější oživení poptávky jako základního impulsu k nastartování růstu, k němuž by mělo dojít od roku 2012.
Ve srovnání s českým je tak na tom slovenský trh lépe. Rovněž podíl společností, které jsou ochotny realizovat zakázku s nulovou nebo zápornou marží, na Slovensku poklesl a je oproti ČR téměř poloviční. Tyto závěry přináší nejnovější Kvalitativní studie slovenského stavebnictví 2011, kterou již pátým rokem společně připravují společnosti CEEC Research, KPMG Slovensko a Ipsos Tambor. Výzkum rovněž podporují společnosti Harsco Infrastructure, Ramirent a Helika.
Představitelé slovenských stavebních společností očekávají pro rok 2011 jen mírný pokles sektoru, a to o 1,8 %. Pro rok 2012 ukazují aktuální výsledky rozhovorů s řediteli slovenských společností na potenciální zlepšení a růst, a to o 4,0 procenta, což je mírné zhoršení predikcí z 5,6 % v únoru. „Slovenské stavebnictví prochází znatelnou recesí. Za poslední dva roky došlo k významnému poklesu sektoru a mírný pokles očekáváme i tento rok. Společnosti jsou si vědomy této nelehké situace, proto už dříve reagovaly zavedením zeštíhlovacích opatření tak, aby byly schopné tuto krizi přežít,“ komentuje situaci na slovenském trhu Ľuboš Vančo, Managing Partner KPMG Slovensko.
Na takovémto trendu vývoje se 31. května v Bratislavě shodli i účastníci STRETNUTIA LÍDROV SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 2011 (největšího setkání vrcholných zástupců slovenského stavebnictví za účasti více než 170 VIP účastníků). Pro srovnání, ředitelé českých stavebních firem predikují, že české stavebnictví bude v průběhu roku 2011 klesat výrazněji, a to o 5,6 %. S počátkem stabilizace sektoru potom počítají nejdříve v roce 2012 (tj. minimální pokles, o 0,6 %).
V roce 2011 očekávají slovenské firmy mírný pokles svých tržeb, a to o 2,3 procenta. „Stavební firmy se zmenšily a přizpůsobily novému stavu. Dá se předpokládat, že tento nový stav bude hospodářskou realitou delší dobu. Můžeme tedy říct, že z pohledu podílu stavebnictví na tvorbě HDP bude možno pro delší období očekávat stabilizovaný objem výkonů,“ komentuje poklesy tržeb Tibor Kočvara, generální ředitel Skansky SK. Potvrzují to i zástupci dodavatelů. Patrik Szetey, ředitel společnosti Harsco Infrastructure: „V dodavatelském segmentu v oblasti lešení, bednění a podpěrných konstrukcí vidíme, že získávané zakázky v roce 2011 jsou za nižší jednotkové ceny v porovnání s rokem 2010, přičemž i výběr dodavatelů trvá déle.“ Nejpesimističtější jsou v predikcích vývoje svých tržeb slovenské společnosti zabývající se inženýrským stavitelstvím. Jejich pesimismus však brzdí ministr dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR Ján Figeľ: „V letošním roce očekáváme postupný nárůst veřejných objednávek infrastrukturních staveb, který souvisí s oživením výstavby dálnic a rychlostních komunikací. Tento rozvoj bude pokračovat v rostoucí intenzitě i v nejbližších letech.“ Růstový trend očekávají od příštího roku také sami ředitelé stavebních společností.
V překonání konkurence aktuálně věří přibližně každá druhá slovenská stavební společnost. Tento stav již trvá na Slovensku posledních šest měsíců a výhled firem ukazuje, že k mírnému zlepšení by mohlo dojít v roce 2012. V České republice je situace velmi podobná.
Vytížení kapacit slovenských stavebních společností se ve srovnání s výsledky z února 2011 zlepšilo. Jedná se o důsledek rozběhnutí stavební sezóny a již realizovaných optimalizací kapacit. Stále však přibližně polovina společností uvádí, že má zakázek méně než před dvanácti měsíci. Situaci v oblasti vytížení stavební mechanizace hodnotí Ján Bubán, ředitel společnosti Ramirent ČR a SR: „Během stavebního boomu v letech 2007–2008 investovaly mnohé společnosti značné prostředky do nákupu nové mechanizace a rozšířily i svoje flotily. Dnes je jejich kapacita nevyužitá, ale náklady na tyto stroje jsou stále stejné, ba i vyšší.“
Klíčovými problémy slovenských stavebních společností, které omezují nejvíce jejich hospodářské výsledky, jsou vysoká míra byrokracie (požadavky úřadů), nedostatečná poptávka (která je v ČR považována za jednoznačně největší překážku) a tvrdý, někdy až nekalý konkurenční boj o zakázky dostupné v současnosti na trhu. „V posledních dvou letech byly soutěže až na několik výjimek zrušené či přerušené, případně nebyly očekávané soutěže ani vypsané. Ve veřejném sektoru se nesmyslně ruší zakázky a soutěže prostřednictvím Úradu pre verejné obstarávanie často odůvodňované právně neobhajitelnými argumenty prakticky bez možnosti účinné obrany. Žijeme v prostředí extrémně silné konkurence nepřiměřené k velikosti a finančním možnostem trhu,“ vysvětluje Juraj Hirner, generální ředitel ZIPP Bratislava. To potvrzuje i Dušan Štefanides, ředitel společnosti Helika: „Výběrová řízení se vzhledem k jejich nedostatku na trhu stala značně ,přeplněnými‘ a hlásí se do nich i společnosti, které se dříve zaměřovaly na zakázky jiné velikosti nebo jiného typu.“
 
Jak dále ukazují výsledky Kvalitativní studie slovenského stavebnictví 2011, nejefektivnějším způsobem pro získávání stavebních zakázek na Slovensku jsou aktuálně osobní kontakty. Naopak, výběrová řízení, která jsou v hodnocení českých firem nejlepším zdrojem nových zakázek, jsou považována na Slovensku za podstatně méně efektivní nástroj. Aktuálně uvádějí pouze dva až tři z deseti ředitelů stavebních společností, že je možné získat stavební zakázku financovanou z veřejných zdrojů bez poskytnutí úplatku (srov. šest z deseti v ČR). U výběrových řízení financovaných ze soukromých zdrojů se jedná o sedm z deseti společností (srov. devět z deseti v ČR). Více informací je možné získat v Kvalitativní studii slovenského stavebnictví 2011, která je k bezplatnému stažení na www.studieStavebnictvi.cz.
tisková zpráva