Průmysl a obchod

Skupina EUROVIA CS zaznamenala v roce 2015 nárůst zisku

Stavební Skupina EUROVIA CS, která působí na území České a Slovenské republiky, dosáhla v roce 2015 konsolidovaného obratu 18,5 mld. Kč. Hospodářský výsledek před zdaněním činil podle mezinárodních účetních standardů 897 mil. Kč. Rentabilita tržeb, tedy podíl zisku před zdaněním na tržbách, se pohybovala na úrovni 4,8 %.

Skupina EUROVIA CS k poslednímu dni v prosinci zaměstnávala 2792 lidí. V roce 2016 plánuje společnost proinvestovat téměř 500 mil. Kč na obnovu strojového vybavení a přijmout téměř 150 nových zaměstnanců.

Rok 2015 byl pro Skupinu ve znamení pozitivního bilancování hospodářských výsledků. Došlo k navýšení zisku společnosti o 63 %, což je výrazný nárůst oproti účetnímu období roku 2014. V loňském roce došlo také ke zvýšení obratu společnosti, a to o 20 %.

„Situace ve stavebnictví se postupně zlepšuje, přesto dílčí úspěch vidím v organizačních změnách, které jsme úspěšně zvládli. Podařilo se nám vyčlenit některé samostatné činnosti a tím získat mnohem lepší výchozí pozici při získávání zakázek. Velmi dobře se daří také naší surovinové základně,“ komentuje situaci Martin Borovka, předseda představenstva EUROVIA CS.

tisková zpráva