Průmysl a obchod

Silnici v Táboře překlene nový železniční most, bude výluka

Budějovickou ulici v Táboře překlene nový železniční most. Cestující na železniční trase Tábor–Bechyně čeká od 2. května do 26. června výluka, řidiče až do srpna občasné objížďky. Součástí stavby je i přeložka parovodu. Nynější most je v havarijním stavu, nový přijde na 17,5 miliónu korun.
Novinářům to řekl mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Pavel Halla. „Při rekonstrukci bude odstraněn stávající most s ocelovou nýtovanou konstrukcí o rozpětí 15,3 metru a postaven bude nový most o jednom poli a rozpětí 21 metrů. Nosnou konstrukci bude mít ocelovou, svařovanou s dolní mostovkou,“ uvedl mluvčí. Zvětšením rozpětí mostu se zlepší průjezdnost silnice pod mostem.
Součástí stavby je i rekonstrukce železničního svršku v délce zhruba 270 metrů včetně souvisejících úprav kolejí, trakčního vedení, přeložky kabelů vedoucích po mostě a pod mostem, ale také přeložka parovodu a vybudování nové kanalizační přípojky pro odvodnění mostu. Přeložku parovodu provede Teplárna Tábor nejspíše počátkem července. Provoz chodníků zůstane zachován vždy po jedné či druhé straně ulice po celou dobu výstavby.
„Pro minimalizaci dopadů uzavírek bude demontáž stávající mostní konstrukce i vkládání nového mostu prováděna vždy v nočních hodinách, kdy je provoz minimální,“ shrnul Halla.

zpráva ČTK