Průmysl a obchod

Shromáždění delegátů ČKAIT v roce 2017

Dne 25. 3. 2017 se v hotelu Pyramida v Praze 6 uskuteční celodenní Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), které je každoročním vyvrcholením práce Komory za předchozí rok. 200 účastníků přivítá děkany stavebních fakult, prezidenty a ředitele nevládních organizací, předsedy profesních komor a další hosty.

Nejvýznamnější částí jednání jsou volby do nejvyšších orgánů ČKAIT: představenstva ČKAIT; dozorčí rady ČKAIT a stavovského soudu. Nově zvolené představenstvo ČKAIT pak vybere ze svého středu nového předsedu ČKAIT, který bude řídit tuto profesní organizaci po dobu dalších tří let.

Na programu jednání Shromáždění delegátů ČKAIT, kromě obvyklého procedurálního obsahu (zpráva o činnosti, vystoupení hostů, diskuse k nosným tématům ad.), je další významnou událostí vyhlášení Cen Inženýrské komory 2016, XIII. ročníku. Hodnotící porota soutěže Cenu Inženýrské komory udělila třem stavbám. Cena ČKAIT veřejnosti za rok 2016 nebude udělena. Po vyhodnocení XIII. ročníku bude vyhlášen XIV. ročník Ceny Inženýrského komory 2017.

tisková zpráva