Průmysl a obchod

Shromáždění delegátů ČKAIT v roce 2016

Dne 19. 3. 2016 se v hotelu Pyramida v Praze 6 uskuteční celodenní Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), které je každoročním vyvrcholením práce Komory za předchozí rok. 200 účastníků Shromáždění přivítá mj. Ing. Karlu Šlechtovou, ministryni pro místní rozvoj ČR, prof. Ing. Petra Konvalinku, CSc., rektora ČVUT, a další čestné hosty.

Na programu jednání, kromě obvyklého procedurálního obsahu (zpráva o činnosti, vystoupení hostů, diskuse k nosným tématům atd.), je vyhlášení Cen Inženýrské komory 2015, XII. ročníku, a poprvé Ceny ČKAIT veřejnosti 2015. (Odborná i laická veřejnost mohla dát svůj hlas jedné z 23 přihlášených staveb na www.ckait.cz/cena-ckait/2015 v průběhu prosince 2015, ledna a února 2016.) Po vyhodnocení XII. ročníku bude vyhlášen XIII. ročník Ceny Inženýrského komory 2016.

Hodnoticí porota soutěže udělila pět cen. Vybírala z 23 nominovaných inženýrských návrhů roku 2015, což je o šest přihlášených návrhů více než v předchozím ročníku.

tisková zpráva