Průmysl a obchod

SFRB podpoří výstavbu nájemních bytů úvěry až za miliardu

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) podpoří v příštím roce výstavbu nájemních bytů nízkoúročenými úvěry až za 1,02 miliardy Kč. Počítá s tím rozpočet, který schválila vláda. Fond bude hospodařit pouze s vlastními penězi, ze státního rozpočtu nedostane nic.
Rozpočet SFRB ve výdajové části nepočítá s přímými dotacemi na podporu bydlení. Fond bude nové podpory poskytovat pouze v návratných formách úvěrů a ručení za splácení komerčních úvěrů. „Realizace těchto podpůrných nástrojů je výrazně efektivnější, podpory mohou být realizovány v rámci revolvingového využití aktiv fondu,“ poznamenal Marek Ženkl z odboru komunikace Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), které návrh rozpočtu SFRB na vládu předložilo.
Rozpočet umožní také případnou úvěrovou pomoc vlastníkům povodněmi poškozených objektů bydlení do výše 20 mil. Kč.
Do financování fondu zasáhne také unijní finanční nástroj JESSICA, který bude poskytovat nízkoúročené úvěry na rekonstrukce a modernizace bytových domů za celkem 577 mil. Kč. Z toho v roce 2014 se předpokládá čerpání 288 mil. Kč. Jedinou formou dotací bude pomoc mladým lidem, kterým se při narození dítěte sníží jistina a vyplatí příslušná roční část závazků vzniklých v rámci programu Panel.
V loňském roce SFRB hospodařil se ziskem 500 mil. Kč. Příjmy SFRB, který hospodaří s vlastními penězi a rozděluje i příspěvky z příslušných fondů EU, v loňském roce dosáhly 1,7 mld. Kč, výdaje činily 1,2 mld. Kč. Příjmy oproti plánu narostly hlavně díky tomu, že fond dostal z evropských fondů 600 mil. Kč na nový program Jessica.
zpráva ČTK