Průmysl a obchod

SFRB má příští rok hospodařit se 780 milióny korun, a to jen z vlastních příjmů

Sněmovna schválila rozpočet Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) na příští rok. Fond bude hospodařit pouze s vlastními penězi, ze státního rozpočtu nedostane nic. Příjmy by měl mít jen ze splátek úvěrů a z úroků a také z poplatků, celkem by na nich měl dostat 780 miliónů korun.
V příštím roce by měl fond podpořit výstavbu nájemních bytů nízkoúročenými úvěry až za 1,32 miliardy Kč. Sněmovna původně plánovanou částku na návrh ministra pro místní rozvoj v demisi Františka Lukla navýšila o 300 mil. Kč. Ministr zdůvodnil navýšení tím, že v minulosti byly volné prostředky fondu na termínovaných účtech, čímž fond získal ročně kolem 150 až 180 mil. Kč. Nyní ale musí být všechny finanční prostředky státu na účtech ČNB a nejsou úrokovány. Pokud ale budou poskytnuty ve formě úvěrů na modernizaci bytů, budou úročeny dvěma až třemi procenty, uvedl ministr.
Rozpočet SFRB ve výdajové části nepočítá s přímými dotacemi na podporu bydlení. Fond bude nové podpory poskytovat pouze v návratných formách úvěrů a ručení za splácení komerčních úvěrů. Rozpočet umožní také případnou úvěrovou pomoc vlastníkům povodněmi poškozených objektů bydlení do výše 20 mil. Kč.
Jedinou formou dotací bude pomoc mladým lidem, kterým se při narození dítěte sníží jistina a vyplatí příslušná roční část závazků vzniklých v rámci programu Panel. Ministerstvo na to počítá s 80 mil. Kč.
Do financování fondu zasáhne také unijní program Jessica, který bude poskytovat nízkoúročené úvěry na rekonstrukce a modernizace bytových domů za celkem 577 mil. Kč. Z toho v roce 2014 se předpokládá čerpání 288 mil. Kč.

zpráva ČTK