Průmysl a obchod

Senát umožnil sladit podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh s EU

Česko pravděpodobně přizpůsobí požadavkům EU podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Senát hladce schválil vládní novelu, která má ze zákona o technických požadavcích odstranit pasáže, které jsou v rozporu s příslušným unijním nařízením z března 2011. Normu nyní dostane k podpisu prezident.
Novela například ruší zodpovědnost distributora stavebního výrobku za splnění zákonných povinností jeho výrobcem nebo dovozcem, pokud je tito nesplnili.
Norma má dát Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pravomoc oznamovat, kteří výrobci a prodejci stavebních materiálů vyhovují požadavkům unijního nařízení. Česká obchodní inspekce pak novelou dostane právo vykonávat dozor nad řádným uváděním a dodáváním stavebních výrobků označovaných symbolem CE na trh v České republice.
Předloňské unijní nařízení mimo jiné posiluje význam takzvaného prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku. To má poskytovat přesné, spolehlivé a důvěryhodné informace o vlastnostech výrobků, které jsou nezbytné pro provádění a navrhování staveb.

zpráva ČTK