Průmysl a obchod

SAINT-GOBAIN ORSIL mění název společnosti a rozšiřuje produktové portfolio

Společnost SAINT-GOBAIN ORSIL, s. r. o., prochází
v tomto období četnými změnami, kterými jsou nový obchodní
název firmy, sjednocení produktů pod značkou Isover a celkové
rozšíření produktového portfolia.

Na základě rozhodnutí vedení SAINT-GOBAIN ORSIL,
s. r. o., došlo k  21. 12. 2009 ke
změně názvu společnosti na Saint-Gobain Isover CZ,
s. r. o. 
V souvislosti se změnou názvu firmy došlo ke sjednocení
kompletního sortimentu výrobků z minerální vlny pod značku
ISOVER, tzn. i výrobků z čedičové vlny produkovaných
a prodávaných v současné době pod značkou ORSIL.
Nejzásadnější změnou, která představuje zkvalitnění
a obohacení nabídky firmy směrem k trhu, je rozšíření
stávajícího portfolia produktů značky ISOVER o výrobky
z expandovaného polystyrenu. Tyto produkty přebírá
Saint-Gobain Isover CZ, s. r. o., od 1. 1. 2010
od společnosti Rigips, s. r. o. Od uvedeného
data společnost nabízí svým zákazníkům vedle stávajících
produktů z minerálních vln a extrudovaného polystyrenu
XPS, také kvalitní izolační produkty z expandovaného
polystyrenu EPS pod značkou ISOVER.
Díky tomuto kroku bude firma Saint-Gobain Isover CZ,
s. r. o., jako jediná na českém trhu, schopna nabídnout
kompletní sortiment tepelných, zvukových a protipožárních
izolací.
Saint-Gobain Isover CZ, s. r. o., poskytuje
zákazníkům odborné poradenství při volbě nejvhodnějšího typu
izolačního materiálu pro dosažení optimálního řešení přesně dle
potřeb a požadavků, a to jak po stránce technické, tak
také po stránce ekonomické.
Všechny produkty z minerální vlny a většina produktů
z EPS značky ISOVER jsou dnes zařazeny v seznamu výrobků
a technologií dotačního programu Zelená úsporám.
Vyhovují tak přísným podmínkám pro vytváření nízkoenergetického
a pasivního způsobu bydlení. Navíc společnost Saint-Gobain
Isover CZ, s. r. o., nabízí vlastní program Sáhněte
si na dotace od Isoveru!
, umožňující zákazníkům pokrytí
nákladů spojených s vystavením odborného energetického posudku
či průkazu energetické náročnosti budovy. Dotaci od Isoveru lze
uplatnit pro novostavby či rekonstrukce rodinných a bytových
domů v ČR. Registrace žadatelů je možná do
31. 12. 2010 na www.zatepleni-s-dotaci.cz.
Společnost je součástí francouzského koncernu Saint-Gobain.
Vedle tradičních výrobků pro izolace podlah, příček, stěn, fasád,
stropů, podhledů, plochých a šikmých střech nebo potrubních
rozvodů zahrnuje nabídka také fólie Isover Vario s proměnným
difúzním odporem, lepicí a těsnicí pásky, tmely apod.
Minerálněvláknité a polystyrénové materiály Isover určené pro
tepelnou izolaci budov, slouží také jako ochrana před hlukem
a minerální izolace navíc přispívají ke zvýšení požární
odolnosti objektů.
tisková zpráva