Průmysl a obchod

Řidiči se dočkali dálnice do Zlína

Přes dva roky mohli řidiči po očku sledovat, jak mezi Kroměříží, Hulínem a Otrokovicemi postupně vyrůstá vytoužený poslední úsek, který měl napojit Zlín a Zlínský kraj na dálniční síť. Od 3. prosince už mohou plynule a bezpečně projet po dálnici až ke Zlínu. Dálniční síť se prodloužila o dalších 18,5 kilometru.
Významnou část zprovozněného úseku, který začal sloužit řidičům v prvním prosincovém týdnu, realizovalo sdružení firem pod vedením společnosti Skanska. Nová dálnice znamená nejen bezpečnější a pohodlnější cestování pro řidiče, ale především se uleví přetíženému Hulínu, kudy projíždělo denně zhruba 15 tisíc osobních aut a kamionů.
Nejstarší a nejfrekventovanější dálnice D1 se prodloužila o 5 kilometrů od Kroměříže směrem na Hulín, kde se na ni u tzv. Moravské křižovatky napojilo 13,5 kilometru rychlostní silnice R55 do Otrokovic. Dokončením těchto dvou úseků je dokončeno napojení Zlína na dálniční síť a výrazně se tak usnadní spojení mezi Zlínskem, Brnem a západní částí České republiky. Po dokončení zbývajícího úseku dálnice D1 mezi Hulínem, Přerovem a Lipníkem nad Bečvou dojde také k významnému usnadnění dopravy ve směru sever–jih na trase Ostrava – Zlín – Břeclav.
Zprovozňovaný pětikilometrový úsek dálnice D1 a bezmála tříkilometrový úsek rychlostní silnice R55 je součástí stavby Kroměříž-východ–Říkovice, kterou realizovalo sdružení firem vedené společností Skanska, divize Silniční stavitelství. Celková délka úseku, který začíná u mimoúrovňové křižovatky Kroměříž východ a končí na budoucím 75. kilometru D1 u Říkovic, je 11,3 kilometru. Součástí trasy jsou tři mimoúrovňové křižovatky, které umožní napojení D1 na okolní komunikační síť, zejména na rychlostní silnice R55 a budoucí rychlostní silnici R49. Úsek mezi křižovatkou Hulín a obcí Říkovice, včetně napojení D1 na silnici I/55 u Říkovic bude zprovozněn do června 2011.
Součástí stavby je také 23 mostních objektů, které umožňují mimoúrovňové křížení dálnice se silnicemi nižšího řádu a se železniční tratí Hulín–Přerov a Hulín–Holešov. Trasa dálnice je převážně tvořena cementobetonovým krytem (CBK). Celkem zde bylo položeno 48 500 m3 CBK, což představuje zhruba 11,5 kilometru dvoupruhové dálnice. Za zmínku stojí také 7,8 kilometru monolitických žlabů Curb-King. Betonové směsi na tuto stavbu vozili nakladače z mobilního míchacího centra pro výrobu MZK a CBK z nedalekého Břestu.
 
Investorem stavby dálnice D1, stavba 0135 Kroměříž-východ–Říkovice, jejíž cena je bezmála 5 miliard korun (bez DPH), je Ředitelství silnic a dálnic ČR, projekt je spolufinancován z Fondu soudržnosti EU. Stavba je navržena ke spolufinancování Evropskou unií z prostředků Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.
 
Základní údaje:
Název: Dálnice D1, stavba 0135 Kroměříž-východ–Říkovice
Lokalita: Zlínský kraj
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: sdružení firem Skanska DS (vedoucí), Metrostav, M-silnice a Alpine CZ
Projektant: sdružení Pragoprojekt, a. s., Viapont, s. r. o.
Doba výstavby: duben 2008 až červen 2011
Délka úseku: 11,3 kilometru
Cena: 4, 539 mld. Kč bez DPH
 
tisková zpráva
zdroj mapy ŘSD