Průmysl a obchod

Rekordní počet veřejných projektových zakázek za první tři čtvrtletí 2017

Od ledna do září letošního roku bylo konkrétním dodavatelům zadáno 556 zakázek na projektovou přípravu v hodnotě 3,7 miliardy korun, což v obou sledovaných kritériích představuje meziročně nové tříleté maximum. Vypisování nových výběrových řízení naopak stále vázne a objem ohlášených investic je dokonce nejnižší za poslední tři roky. Tento stav je ovlivněn vysokou srovnávací základnou rekordního loňského roku. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci září 2017.

Za prvních devět měsíců roku 2017 veřejní investoři ukončili a zadali konkrétním projektovým firmám celkem 556 zakázek, což v meziročním srovnání představuje dvanáctiprocentní (12,8 procenta) nárůst. Objem zadaných zakázek za toto období dosáhl hranice 3,7 miliardy korun a oproti srovnatelnému období minulého roku se jedná o nárůst o 93,9 procenta. V obou sledovaných kritériích se zároveň jedná o rekordní tříleté maximum.

V září roku 2017 vypsali veřejní investoři celkem 25 výběrových řízení na projektové práce v souhrnné hodnotě 279 miliónů korun. Oproti srovnatelnému období minulého roku se jedná o výrazný, dvoutřetinový (67,5 procenta) pokles počtu a čtyřpětinový (82,4 procenta) pokles objemu vyhlášených investic.

Od ledna do září letošního roku se ve Věstníku veřejných zakázek objevilo celkem 249 soutěží na projektové práce v souhrnné hodnotě 2,3 miliardy korun. V meziročním srovnání jde o téměř dvoupětinový (38,1 procenta) pokles počtu vypsaných výběrových řízení a dvoutřetinový (64,7 procenta) pokles objemu ohlášených zakázek. Zároveň se z hlediska objemu jedná o nové tříleté minimum (leden až září 2014 – 2,49 miliardy korun, leden až září 2015 – 4,1 miliardy korun, leden až září 2016 – 6,6 miliardy korun).

Z výše uvedených výběrových řízení již bylo ukončeno a zadáno konkrétním projektovým firmám 44 procent, což představuje zhruba třetinu (30 procent) z celkového objemu ve vypsané hodnotě 704,7 miliónu korun.

tisková zpráva