Průmysl a obchod

PSJ v Bělorusku kompletuje závod Kronospan

Taková zakázka nemá ve dvaadvacetileté historii PSJ obdoby. Divize kapacity zajišťuje pro významnou dřevozpracující společnost Kronospan Holding demontáž výrobních linek i celých průmyslových objektů v Ebersdorfu a Magdeburgu a jejich následnou montáž v běloruském městě Smorgoni.
Poměrně široké spektrum dílčích dodávek ze strany pracovníků PSJ obnáší práci až do dubna 2013 v celkovém finančním objemu 6,46 miliónu eur. Postupná demontáž výrobních a skladovacích hal v německém Ebersdorfu byla zahájena v srpnu 2011. „Pro transport do Běloruska jsme připravili ocelové konstrukce, opláštění, střechy a veškeré světlíky a výplně otvorů. Vše jsme samozřejmě museli přizpůsobit transportní velikosti, což byl problém zejména u velkých střešních nosníků. Každopádně po bývalém závodu v Ebersdorfu zůstala jen holá plocha,“ uvedl šéf střediska ocelových konstrukcí Jaromír Juránek.
Transport do Běloruska zajišťoval investor, který tento logisticky náročný proces rozjel až v momentě, kdy se na místě nového závodu završila stavební připravenost. „Naše montážní kapacity se tak do města Smorgoň, které se nachází poměrně blízko hranic s Litvou v oblasti Grodno, přesunuly až koncem února letošního roku. Navázaly na práci firmy zajišťující dodávku spodní stavby, betonových patek a části vyzdívek. Montáž ocelových konstrukcí a opláštění na jednotlivých objektech běží díky enormnímu nasazení všech pracovníků dle předpokladů, završíme ji na konci července. V témže měsíci by z linky měly sjet první OSB desky,“ informoval Jaromír Juránek, který neskrývá spokojenost s prací českých subdodavatelů i běloruských firem.
 
 
Jen u montáže přesunutých objektů však nezůstane. V areálu budoucího závodu se nachází nedostavěná chátrající hala, jejíž železobetonová konstrukce zabírá půdorysnou plochu 100 000 m². PSJ bylo pověřeno její postupnou dostavbou. „Naše středisko ocelových konstrukcí provádí opravu střechy, instaluje prosvětlení vrat a dveří a montuje opláštění na předsazené nové ocelové konstrukci,“ doplnil Jaromír Juránek.
Do běloruského města Smorgoň směřují výrobní linky a objekty nejen z Ebersdorfu. Divize kapacity PSJ má od 1. dubna nasazen tým pracovníků i v německém Magdeburgu, kde zajišťuje demontáž technologie lisu na výrobu MDF desek, dalších návazných technologií a částečně též halových objektů. Tato dodávka bude v návaznosti na stavební připravenost ze strany zákazníka dokončena koncem června 2012. Opětná montáž lisu by měla v Bělorusku probíhat od srpna do září letošního roku.
tisková zpráva