Průmysl a obchod

Prezident vetoval zákon o hospodaření energií

Prezident Václav Klaus vrátil Poslanecké sněmovně novelu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Senát novelu zákona schválil v červenci jen těsnou většinou hlasů.
Podle Klause má novela zákona donutit investory a vlastníky k výstavbě nových a rekonstrukci starších domů a jiných staveb a na základě „nereálné a blíže již nedefinované terminologie“ je stavebníkům ukládána řada zákonem vynutitelných povinností. Zákon dále zvyšuje administrativní zátěž uživatelů zákona i státu.
Klaus nesouhlasí ani se samotnou směrnici Evropského parlamentu a Rady o snížení energetické náročnosti budov, jejíž aplikace podle něho výrazně prodraží výstavbu nejen nových veřejných budov, ale i soukromých bytů a domů, zatíží rozpočty státu, krajů, obcí i jednotlivých domácností a zvýší též cenu bydlení, ztíží prodej bytů a celkově zatíží trh s nemovitostmi.
Novela z pohledu Klause zakládá nepřípustnou „veřejnou podporu soukromému sektoru, zejména firem, které budou provádět instalaci vybraných zařízení využívajících ‚obnovitelné‘ zdroje energie a také státem požadované audity, na své si přijdou na úkor ostatních pouze obchodníci s technologiemi, které by za běžných podmínek byly neprodejné, a rovněž ti, kteří budou průkazy energetické náročnosti přidělovat a kontrolovat.“
Podle Klausova výkladu „změna směrnice z roku 2010 nejenže nutí členské státy k zateplení veřejných budov v souvislosti s rekonstrukcí, ale nutí je dokonce již k rekonstrukci samotné i v případě, kdy ta by za běžných okolností vůbec nebyla nutná,“ a „nutí k zateplování i soukromé subjekty, jako kdyby stát a EU lépe než majitelé domů věděli, co je pro ně dobré. Jako kdyby nebylo věcí jejich rozvahy, zda chtějí utrácet své peníze za energii nebo například za různé tepelné izolace“.
Celé znění tiskové zprávy k prezidentskému vetu najdete zde.
Zpráva o přijetí novely zákona Senátem je zde.
mi