Průmysl a obchod

Podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh se přizpůsobí EU

Podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh se přizpůsobí požadavkům EU. Zákon podepsal prezident Miloš Zeman, informovala ČTK jeho mluvčí Hana Burianová. 
Novela odstraní ze zákona o technických požadavcích pasáže, které jsou v rozporu s příslušným unijním nařízením z března 2011. Ruší se například zodpovědnost distributora stavebního výrobku za splnění zákonných povinností jeho výrobcem nebo dovozcem, pokud je tito nesplnili.
Norma má dát Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pravomoc oznamovat, kteří výrobci a prodejci stavebních materiálů vyhovují požadavkům unijního nařízení. Česká obchodní inspekce pak novelou dostane právo vykonávat dozor nad řádným uváděním a dodáváním stavebních výrobků označovaných symbolem CE na trh v České republice.
Předloňské unijní nařízení mimo jiné posiluje význam takzvaného prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku. To má poskytovat přesné, spolehlivé a důvěryhodné informace o vlastnostech výrobků, které jsou nezbytné pro provádění a navrhování staveb.
zpráva ČTK