Průmysl a obchod

Plzeň postaví obří kanalizační řad podél Úslavy za 176 miliónů Kč

Plzeň postaví druhou etapu Úslavského kanalizačního sběrače (ÚKS) za 176 miliónů korun. Jde o strategickou ekologickou investici města. Zajistí odkanalizování a rozvoj okrajových částí Božkov, Koterov, části Lobez, Bručné a komerční zóny u obchodního centra Olympia. 
 
Stavba, na níž se v září vyhlásí výběrové řízení, navazuje na dokončovanou první etapu a je rozdělena do dvou let, řekl ČTK technický náměstek primátora Petr Rund (ODS).
„Po druhé etapě hlavního kanalizačního řadu ÚKS a dobudování chybějících přípojek, které nejsou součástí stavby, bude možné odvádět splaškové vody z těchto lokalit do centrální čistírny odpadních vod,“ uvedl. Druhá etapa kanalizace je stejně jako první navržena jako gravitační o průměru rour metr a půl metru v délce 3,5 kilometru. Čtvrteční zastupitelstvo schválilo původní řešení druhé etapy, i když město ještě nedávno tvrdilo, že díky změně technologie ušetří asi polovinu nákladů. „Nebude budována klasickým otevřeným výkopem, ale pouze mikrotuneláží. Ta je finančně náročnější, ale v tomto případě nevyhnutelná," uvedl. Celá trasa sběrače většího průměru musí být kvůli velké vzdálenosti Koterova a zajištění minimálního spádu uložena ve velkých hloubkách až šest metrů; druhým důvodem mikrotuneláže je těsná blízkost řeky Úslavy. Další úsek v menším profilu už bude budován klasickým otevřeným výkopem. Na toto řešení už je vydané územní rozhodnutí a podána žádost o stavební povolení.
„V místě připojení Koterova na sběrač bude odlehčovací komora. Tím bude umožněno gravitační napojení všech ploch, rozvojových území i možných území dalšího rozvoje,“ uvedl Rund.
Celý ÚSK povede podél Úslavy od Baumaxu na Rokycanské přes střelnici Lobzy a Božkov až do Koterova. První už budovaná etapa ÚSK za zhruba 200 miliónů korun je součástí obřího projektu Čistá Berounka II a začala se budovat na konci roku 2011. Vede od Baumaxu za Božkov a město na ni získalo dotaci EU. Druhá bude z Božkova do Koterova. „Ale k tomu, abychom mohli vyúčtovat dotaci na první etapu, musí být postavena druhá etapa,“ uvedl Rund. Dotaci má Plzeň vyúčtovat do října 2014. Požádala ale o posun do konce června 2015; od EU má zatím ústní příslib.
zpráva ČTK