Průmysl a obchod

Pět let existence společnosti Röchling-technické plasty

V lednu roku 2003 koupila společnost Röchling Engineering
Plastics KG
výrobní areál v Plané nad Lužnicí.
Tímto datem začíná historie české dceřiné společnosti
Röchling-technické plasty, s. r. o.

V té době měla k dispozici pouze jednu linku na
výrobu extrudovaných desek a dvě linky pro výrobu svářecích
drátů. Po zavedení koncernových výrobních standardů nastalo
zvyšování kapacity výroby a přibylo celkem pět dalších výrobní
linky. V roce 2005 byla založena pobočka Röchling-technické
plasty v Děčíně, která se zabývá opracováním desek na finální
díly na CNC strojích.
Největší a zatím poslední investicí, která se uskutečnila
v roce 2007, byla především nová, supermoderní extruzní linka
s vysokou kapacitou výroby. Ve výrobní hale byla instalována
nová vzduchotechnika, přibyla dvě nová sila a bylo vybudováno
zázemí pro obsluhující personál. Zvyšování počtu zaměstnanců si
také vyžádalo rozšíření kancelářských prostor.
Díky dobrým výrobním a obchodním výsledkům začala
společnost Röchling-technické plasty, s. r. o., postupně
přebírat odpovědnost za obchodní aktivity celé skupiny ve střední
a východní Evropě. Od roku 2009 převezme tento region již
plně, s výjimkou Ruska.
Mezinárodně orientovaná skupina Röchling Engineering Plastics
KG zaznamenala v posledních letech razantní nárůst
a patří k celosvětově vedoucím subjektům nabízejícím
polotovary a hotové dílce z:
* termoplastů (pod obchodními názvy Polystone®
PE, PP, PVDF a Trovidur ® – PVC),
* plastů vyztužených skelnými vlákny
(Durostone®),
* lisovaného dřeva tvrzeného syntetickou pryskyřicí
(Lignostone®).