Průmysl a obchod

Otrokovice otevřely nový domov pro seniory

Stavba, jež trvala přibližně rok, výrazně zlepší nabídku sociální
péče ve městě a jeho bezprostředním okolí. Domov zde najde
82 seniorů. Náklady na stavbu činily 132
milionů korun
, z toho 99 milionů
radnice získala ze státního rozpočtu, zbytek pokryla
z vlastních zdrojů.

Budova vyrostla v místní části Bahňák v blízkosti
hotelu Společenský dům. Do konce roku zde nový domov najde
přibližně 40 seniorů. Všechna lůžka by měla být obsazena
v lednu.
Objekt nabízí i ambulantní službu pro seniory, jež jsou
v domácí péči a pouze v určité dny a hodiny do
domova docházejí. V budoucnu se počítá také s dalšími 14
až 16 lůžky pro lidi s Alzheimerovou chorobou – technické
zázemí oddělení je již připraveno, služba však není zatím
zaregistrovaná.
Zájem o ubytování v novém zařízení projevilo zhruba
350 seniorů. Podmínky zákona o sociálních službách, respektive
o umístění do takového sociálního zařízení, však všichni
z nich nesplnili.