Průmysl a obchod

NSS zrušil stavební uzávěru v rozvojovém území Letňany-Kbely

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil stavební uzávěru v takzvaném velkém rozvojovém území Letňany-Kbely na severovýchodě Prahy. Byla v rozporu se zákonem a trvala příliš dlouho. Soud tak vyhověl návrhu vlastníka dvou pozemků v rozvojovém území. ČTK to sdělila mluvčí NSS Sylva Dostálová.
Velké rozvojové území Letňany-Kbely leží na části katastrů Prosek, Čakovice, Kbely a Letňany. Praha tam vyhlásila stavební uzávěru přibližně před 12 lety. Tehdy ale město ještě nepřipravovalo územně plánovací dokumentaci, což je zákonná podmínka vyhlášení uzávěry. Kvůli tomu je podle NSS uzávěra nezákonná.
Soud zohlednil také to, že město za uplynulých 12 let podrobnější dokumentaci neschválilo. Soudci proto podle Dostálové dospěli k závěru, že dosavadní doba stavební uzávěry se je nepřiměřeně dlouhá, zejména když je zároveň provázena „naprostou nečinností hlavního města Prahy při uskutečňování účelu, pro který byla vyhlášena, tedy schválení podrobnější územně plánovací dokumentace“.
Město se podle Nejvyššího správního soudu při úvahách o budoucnosti území rozhodlo pro nejjednodušší řešení – stavební uzávěru. Na další činnost ale rezignovalo. „Celkově z vyjádření odpůrce (hlavního města Prahy) a jím doložených podkladů je patrná nejasnost, či spíše bezradnost, jak s předmětnou lokalitou naložit. To však nemůže jit k tíži navrhovatele (vlastníka pozemků), který je nečinností odpůrce negativně zasažen na svých právech,“ stojí v rozhodnutí.
Ředitelka městského odboru územního plánu Jitka Cvetlerová ČTK řekla, že zastupitelstvo už v roce 2006 část pozemků z uzávěry uvolnilo, na zbylých ale omezení zůstalo. V té době se o lokalitě Letňan mluvilo jako o jedné z variant, kde se měly odehrávat olympijské hry. Práce na přípravě olympijské kandidatury ale Praha nakonec před třemi lety kvůli hospodářské krizi a nutnosti šetřit sama ukončila.
Vlastník dvou dotčených pozemků se podle Cvetlerové mohl místo na soud obrátit na Prahu s žádostí o výjimku. Rada hlavního města by pak z uzávěry vyjmula jen jeho pozemky. Nejvyšší správní soud svým rozhodnutím zrušil omezení v celé lokalitě. Ostatní velká rozvojová území, kterých je v Praze dalších 14, ale dnešním rozhodnutím nejsou dotčena a tamní uzávěry nadále platí.
Stavební uzávěra byla graficky vymezená v příloze obecně závazné vyhlášky z roku 1999. Nejvyšší správní soud spornou část vyhlášky zrušil, její zbytek nechal v platnosti. Ostatní velká rozvojová území Prahy dnešním rozhodnutím nejsou dotčena a tamní uzávěry nadále platí, zdůraznila Dostálová.
zpráva ČTK