Průmysl a obchod

Nový systém zadávání veřejných zakázek může přinést zmatek

Od července přestane fungovat stávající systém zadávání veřejných zakázek. Většina orgánů státní správy bude proto nucena veřejné zakázky zadávat na nových e-tržištích. V provozu bude celkem pět tržišť. Jeden z provozovatelů, které vybralo MMR v koncesním řízení, už testem prošel (Gemin.cz). Do konce června to musí stihnout i zbývající čtyři.
Přechod na nový systém však může ve zlomovém období na přelomu června a července vyvolat mezi institucemi zmatek. Úřady a další orgány státní správy totiž s přechodem na používání e-tržišť čekají až na poslední chvíli. Od 1. července 2012 budou muset všechny ústřední orgány státní správy a jim podřízené organizace povinně vypisovat zákonem stanovené veřejné zakázky na e-tržištích nové generace. Dobrovolné registrace od května však zatím využilo jen několik desítek zadavatelů z celkového počtu 540 státních institucí.
 
Veřejné zakázky se vztahují na nové komodity
Důležitou změnou v případě elektronických tržišť nové generace je rozšířený seznam standardizovaných komodit, pro jejichž pořízení je nutné využít e-tržiště. To přivádí do systému i nové uživatele, kteří dosud nemají s elektronickým zadáváním zakázek žádné zkušenosti. Až dosud totiž byly prostřednictvím e-tržišť vypisovány především veřejné zakázky na dodání vybavení z oblasti informačních a komunikačních technologií.
Mezi standardizované komodity bude nově patřit například vybavení kanceláře či úklidové služby. S novými e-tržišti se tak musí seznámit i nové úseky orgánů státní správy. Zahrnutí nových komodit pak představuje zajímavou příležitost pro dodavatele, kteří tyto nové produkty a služby nabízejí.
 
Systém vyžaduje český elektronický podpis
V rámci příprav by zadavatelé i dodavatelé měli provést registraci do e-tržiště a zřídit si elektronický podpis. Právě nutnost elektronického podpisu se ukazuje jako jedno z největších úskalí registrace do nového systému. Bez elektronického podpisu není možné e-tržiště využívat. Akceptovány jsou navíc jen certifikáty vydané třemi tuzemskými akreditovanými poskytovateli. Pokud tedy zadavatel či dodavatel vlastní pouze zahraniční certifikát pro elektronický podpis, bude si muset zřídit i certifikát od jednoho z českých poskytovatelů. Nápor na české certifikační autority tak bude v přelomovém období pravděpodobně značný. Z toho důvodu není dobré vyčkávat s přihlášením do systému až na začátek července letošního roku.
 
Štěstí přeje připraveným
Začátek července bude bezpochyby v mnoha směrech představovat přelomový okamžik ve způsobu vypisování veřejných zakázek. Doporučením z mojí strany je začít se o nastávající změny zajímat už nyní a neodkládat přestup na nový systém až na poslední chvíli.
David Horký,
ředitel prvního elektronického tržiště nové generace na českém trhu