Průmysl a obchod

NKÚ: Údaje v registru administrativních budov jsou chybné

Centrální registr administrativních budov (CRAB) stál 550 miliónů korun. Údaje v něm jsou chybné a nespolehlivé, přitom mají státu lépe spravovat majetek. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu, který se zaměřil na provoz a využití státních nebo státem užívaných nemovitostí v letech 2014 až 2015. 

Kontrolovány byly Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a ministerstvo vnitra. ÚZSVM se zjištěními NKÚ ohledně nízké kvality dat v CRAB souhlasí, sám na ni v minulosti opakovaně upozorňoval. Ministerstvo vnitra přiznává omyl v chybném zadání dat, podle něj to ale mohlo pouze částečně zkreslit data za jeden kalendářní rok.

Při kontrole vycházel NKÚ z dat ze souvisejících informačních systémů, které vznikly proto, aby o budovách poskytovaly podstatné informace a přispěly k jejich lepšímu využívání a také snížily náklady na jejich správu a provoz. ÚZSVM zodpovídá za správu údajů v CRAB a ministerstvo vnitra spravuje informační systém ministerstva vnitra Správa nemovitostí (REM).

Od spuštění CRAB v roce 2012 je podle kontrolorů kvalita vedených údajů o budovách stále nízká. „Například celková kancelářská plocha se nerovnala součtu kancelářské plochy využité a nevyužité, chyběly také některé ekonomické údaje nebo se v různých výstupech vygenerovaných z registru lišily informace o pronajímaných plochách,“ uvedli kontroloři.

ÚZSVM nízkou kvalitu dat přiznává, v minulosti na ni upozorňoval. „Podle zákona jsou za úplné a pravdivé údaje odpovědné jednotlivé státní instituce, které je do CRAB vkládají,“ uvedl úřad v reakci zaslané ČTK. Upozornil na to, že nemá žádnou kompetenci ověřit ekonomické údaje ani přimět státní instituce k nápravě, pokud svoje zákonné povinnosti neplní. Jen za roky 2015 a 2016 poslal prý u více než 1330 budov 741 písemných žádostí o nápravu a navíc provedl více než 860 fyzických kontrol objektů.

K nízké vypovídací schopnosti shromažďovaných údajů přispělo podle NKÚ i ministerstvo vnitra, které do databáze CRAB zadalo místo výdajů na správu, provoz a údržbu budov za celý rok 2015 výdaje jen za jedno čtvrtletí. „Tím významně zkreslilo údaje v CRAB oproti údajům v REM, a to o více než 520 miliónů korun. Takto vedené údaje nemohou pomoci státním organizacím významně snížit náklady na správu a provoz budov,“ upozornili kontroloři. „MV migrovalo rozdílné hodnoty omylem,“ reagovala mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá. Mohlo dojít pouze k dílčímu zkreslení za jeden kalendářní rok, ale v žádném případě nemohly tyto údaje ovlivnit snížení nebo zvýšení nákladů na správu a provoz budov v celkové databázi CRAB, dodala.

CRAB, který vznikl, aby zpřístupnil kompletní informace o majetku na jednom místě, podle NKÚ obsahoval do roku 2015 údaje zhruba o 3800 státních nebo státem využívaných budovách z celkových přibližně 40.000 státních objektů. MV ale v roce 2016 využilo zákonné možnosti vyjmout z CRAB údaje o většině svých evidovaných budov, čímž se počet objektů v registru snížil zhruba na 2700. ÚZSVM chce toto rozhodnutí ministerstva zrušit. „Trendy a meziroční srovnání pak mají nižší vypovídací hodnotu a zvýšily se tím i průměrné náklady na evidování jednoho objektu,“ uvedl ÚZSVM. Podle Malé byly budovy ministerstva vyjmuty z důvodu vyhodnocení zvýšeného bezpečnostního rizika. „Ministerstvo vnitra doporučilo případnou opravnou migraci provést až po rozhodnutí Vlády ČR k dořešení sporu, týkajícího se odstranění všech údajů administrativních budov Policie ČR a krajských ředitelství Hasičského záchranného sboru,“ uvedla Malá.

Mluvčí majetkového úřadu Radek Ležatka dodal, že současné vedení náklady na provoz CRAB výrazně zlevnilo a také zadalo přípravu otevřeného zadávacího řízení, které by mělo systém zefektivnit a odstranit závislost na jednom dodavateli. S výkladem NKÚ, že v CRAB má být evidováno 40 000 objektů, Ležatka nesouhlasí. Zákon uvádí a vyplývá to z názvu, že Centrální registr administrativních budov zahrnuje administrativní objekty, a ne nemocnice, školy, sklady či rekreační zařízení.

Podle závěru NKÚ chybí státu jasné cíle, čeho chce při správě a využívání nemovitostí dosáhnout. Pokud by si stát určil, jaké ukazatele jsou pro něj důležité a které z nich chce sledovat, například obsazenost budov, provozní výdaje na metr čtvereční, mohlo by se podstatně zredukovat množství povinně evidovaných údajů, které se u každé budovy v CRAB vedou, míní kontroloři. Těch je minimálně 255 u každého objektu.

zpráva ČTK