Průmysl a obchod

NKÚ prověří peníze na snížení spotřeby energií v bytových domech

Nejvyšší kontrolní úřad prověří peníze vynakládané na snižování energetické náročnosti bytových domů. Půjde o opatření podporovaná z Integrovaného regionálního operačního programu a z programu Nová zelená úsporám. Kontrola začne v červenci a trvat má do května příštího roku. Kontroloři zamíří do Centra pro regionální rozvoj ČR, do Státního fondu životního prostředí a na ministerstvo pro místní rozvoj. NKÚ to zveřejnil na svém webu.

Program Nová zelená úsporám se zaměřuje právě na úspory energie v budovách pro bydlení. Podporuje například renovace rodinných a bytových domů, třeba zateplení fasád nebo stropů, stavbu pasivních domů nebo solární termické a fotovoltaické systémy a zelené střechy. Program využívá především peníze z výnosů z aukcí emisních povolenek.

NKÚ se bude zajímat o to, jak tři uvedené instituce postupovaly při rozdělení peněz z obou programů. Jestli rozdělovaly peníze podle pravidel, jaký měla podpora účinek a jestli směřovala, kam měla, sdělila ČTK mluvčí NKÚ Jana Gabrielová.

„Při snižování energetické náročnosti se dlouhodobě ČR potýká s problémy a nedaří se jí plnit vnitrostátní cíle, které navazují na strategii Evropa 2020,“ uvedla mluvčí. Poukázala přitom na výsledek kontroly z roku 2017, která se týkala čerpání evropských peněz na dosažení trvalých úspor energií v průmyslu. „V té jsem mimo jiné zjistili, že úspory energie byly ke konci roku 2017 minimální. Důvodem bylo i pomalé čerpání peněz, dlouhá doba schvalování žádostí o dotace a také nezájem o podporu,“ uvedla mluvčí.

Kontroloři se v tehdejší kontrole také zabývali tím, jaké náklady provázejí úspory energie. „U prověřovaných projektů se ukázalo, že ušetřit jeden gigajoule energie vycházelo přibližně na 2200 korun. Původně se přitom počítalo s tím, že uspořit toto množství energie by mělo být možné za 1000 korun,“ napsal již dříve NKÚ. „Kromě průmyslu je obtížné dosáhnout energetických úspor i v sektoru bydlení. Proto se naše aktuálně zahajovaná kontrola zaměří právě na podporu této oblasti,“ dodala mluvčí Gabrielová.

zpráva ČTK