Průmysl a obchod, TZB, Věda a výzkum

Nezávislé testy prokázaly, že tepelná čerpadla ušetří až 80 procent energie

Pořízením tepelného čerpadla jako zdroje vytápění je možné získat úsporu energie až 80 %, což dokazují výsledky testů, které provedla nezávislá Švédská energetická agentura u tepelných čerpadel typu země – voda. Otestována byla v laboratorním prostředí v souladu s evropskou normou pro velmi chladné podnebí. Při zkoušce bylo simulováno vytápění tepelnými čerpadly ve dvou domech s různou roční potřebou energie – 24 200 kWh/rok a 34 300 kWh/rok (z čehož 4200 kWh/rok připadalo na ohřev teplé vody).

V obou případech test proběhl v domě s podlahovým topením a v domě s klasickými radiátory. Celkem bylo vyzkoušeno devět různých typů. Testy prokázaly, že tepelná čerpadla země – voda v porovnání s elektrickým vytápěním dosahují úspor energie mezi 64 a 80 %. Nejlepší bylo tepelné čerpadlo NIBE F1255-16.

Kromě úspor a topného faktoru jsou důležitým údajem také tepelné ztráty zásobníků vody a vydatnosti teplé vody. Zákazník se o skryté spotřebě další energie často dozví až ve chvíli, kdy si tepelné čerpadlo pořídí. Od letošního podzimu, kdy nastane povinnost označovat i tyto výrobky energetickými štítky, budou muset výrobci uvádět mj. třídu energetické účinnosti tepelného čerpadla. Dalším důležitým faktorem při výběru je uvedení tepelných ztrát zásobního na ohřev teplé vody. Tento údaj se spotřebitelé dozvědí z návodu a technické dokumentace. Budou tak lépe informováni a budou si moci porovnat jednotlivé značky, mezi kterými existují velké rozdíly. To potvrdil rovněž test Švédské energetické agentury. Roční tepelná ztráta u testovaných modelů se pohybovala od 290 kWh do 1050 kWh. 

Domy s nízkou roční potřebou energie a s podlahovým vytápěním (novostavby)

 Pořadí

 Typ TČ

 Roční úspora

 Sezónní topný faktor

 1.

 NIBE F1255-16

19 000 kWh (79 %)

4,7 

 2.

 Viessmann Vitocal 343-G

18 600–18 500 kWh (77–76 %)

cca 4,3 

 3.

 NIBE F1245-10

 4.

 Thermia Diplomat Optimum G3 10

 5.

 IVT Premium Line EQ C10

18 100 kWh (75 %) 

4,0 

 6.

 EviHeat GEOSUN 01:10

17 800 kWh (74 %) 

3,8 

 7.

 CTC EcoHeat 310

17 400 kWh (72 %) 

3,6 

 8.

 Thoren Thor 10

17 200 kWh (71 %) 

3,5 

 9.

 Bosch Compress EHP 11 LWM

16 600 kWh (69 %) 

3,2 

Hodnoty sezónního topného faktoru 4,3 a 4,7 znamenají, že tepelná čerpadla vyrobí mezi 4,3 a 4,7krát více tepla, než zaplatíte.

 

Domy s nízkou roční potřebou energie a s radiátory (novostavby)

 Pořadí

 Typ TČ

 Roční úspora

 Sezónní topný faktor

 1.

 NIBE F1255-16

17 900 kWh (74 %) 

3,8 

 2.

 NIBE F1245-10

17 700 kWh (73 %) 

3,7 

 3.

 Viessmann Vitocal 343-G

17 100 kWh (71 %) 

3,4 

 4.

 Eviheat GEOSUN 01:10

17 000 kWh (70 %) 

3,4 

 5.

 IVT Premium Line EQ C10

16 900 kWh (70 %) 

3,3 

 6.

 Thermia Diplomat Optimum G3 10

16 800 kWh (69 %) 

3,3 

 7.–9.

 Ostatní

16 500–15 400 kWh 

3,1–2,8 

V domě s roční potřebou energie 24.200 kWh/rok, v němž jsou použity radiátory, je úspora energie nižší, také sezónní topný faktor klesl u všech testovaných tepelných čerpadel.
Úspory energie jsou vypočteny ve srovnání s vytápěním domu a ohřevu vody elektrickou energií.
 

Domy s vysokou roční potřebou energie a s podlahovým vytápěním

 Pořadí

 Typ TČ

 Roční úspora

 Sezónní topný faktor

 1.

 NIBE F1255-16

27 400 kWh (80 %) 

5,0 

 2.

 Viessmann Vitocal 343-G

27 100 kWh (79 %) 

4,8 

 3.

 Thermia Diplomat Optimum G3 10

27 000 kWh (79 %) 

4,7 

 4.

 NIBE F1245-10

26 900 kWh (78 %) 

4,6 

Čtyři z devíti testovaných tepelných čerpadel země-voda mají SCOP vyšší než 4,5 a dosahují SCOP až 5,0.

 

Domy s vysokou roční potřebou energie a s radiátory¨

 Pořadí

 Typ TČ

 Roční úspora

Sezónní topný faktor

 1.

 NIBE F1255-16

25 900 kWh (76 %) 

3,8 

 2.

 NIBE F1245-10

25 400 kWh (74 %) 

3,8 

 3.

 Viessmann Vitocal 343-G

25 000 kWh (73 %) 

3,7 

 4.

 IVT Premium Line EQ C10

24 800 kWh (72 %) 

3,6 

 5.

 Thermia Diplomat Optimum G3 10

24 800 kWh (72 %) 

3,6 

 6.–9.

 Ostatní

24 400–22 900 kWh (71–67 %) 

3,5–3,0 

Pro testování posloužil dům s roční potřebou energie 34.300 kWh/rok a s nainstalovanými radiátory.
Úspory energie jsou vypočteny ve srovnání s vytápěním domu a ohřevu vody elektrickou energií. Sezónní topný faktor je testován pro chladné podnebí, které představují průměrné roční teploty v Helsinkách.

 

Rozdíly v tepelných ztrátách zásobníků teplé vody a vydatnosti teplé vody

 Pořadí

 Typ TČ

 Roční tepelná ztráta zásobníku

 1.

 Thermia Diplomat Optimum G3 10

290 kWh 

 2.

 NIBE F1255-16

307 kWh 

 3.

 Viessmann Vitocal 343-G

377 kWh 

 4.

 NIBE F1245-10

395 kWh 

 5.

 IVT Premium Line EQ C10

420 kWh 

 6.

 EviHeat GeoSun 110

430 kWh 

  7.

 Thoren Thor 10

700 kWh 

 8.

 Bosch Compress EHP 11 LWM

920 kWh 

 9.

 CTC EcoHeat 310

1050 kWh 

Jsou zde tepelná čerpadla, která vykazují až třikrát vyšší tepelnou ztrátu zásobníku teplé vody ve srovnání s nejlepšími testovanými modely.
Test zahrnoval několik cyklů ohřevu vody v zásobníku za jeden den. Evropské normy pro testování však odrážejí skutečné využívání ohřevu vody.

 

Efektivita při ohřevu teplé vody

 Pořadí

 Typ TČ

 Sezónní topný faktor

 1.

 Viessmann Vitocal 343-G

2,5

 2.

 NIBE F1255-16

 NIBE F1245-10

2,4

 3.

 Thermia Diplomat Optimum G3 10

2,3

 4.

 IVT Premium Line EQ C10

2,2

 5.

 Eviheat GEOSUN 01:10

2,1

Topný faktor (COP) při ohřevu teplé vody ukazuje, jak účinně tepelné čerpadlo ohřívá teplou vodu. Ostatní testovaná tepelná čerpadla měla topný faktor při ohřevu vody nižší než 2.

 

Teplota a objem určují, kolik vody je k dispozici
Zde je uvedeno, kolik litrů vody o teplotě 40 °C bylo při testu možné získat z vestavěných zásobníků jednotlivých testovaných tepelných čerpadel země – voda a jaké teploty vody v zásobníku testované tepelné čerpadlo dosáhlo.

 Pořadí

 Typ TČ

 Objem/teplota vody

 1.

 NIBE F1245-10

258 l/53 °C

 2.

 NIBE F1255-16

249 l/53 °C

 3.

 Thermia Diplomat Optimum G3 10

240 l/53 °C

 4.

 Viessmann Vitocal 343-G

240 l/51 °C

 5.

 Bosch Compress EHP 11 LWM

227 l/51 °C

 …

 

 Eviheat GEOSUN 01:10

188 l/47 °C

 

 IVT Premium Line EQ C10

190 l/46 °C

 

Slyšitelný rozdíl v hladině akustického výkonu

 Pořadí

 Typ TČ

 Hladina akustického výkonu

 1.

 Viessmann Vitocal 343-G

41 dB

 2.

 NIBE F1255-16

42 dB

 3.

 Bosch Compress EHP 11 LWM

 NIBE 1245-10

46 dB

 4.

 CTC Eco Heat 310

48 dB

 …

 

 Thoren Thor 10

52 dB

 

 IVT Premium Line EQ C 10

53 dB

Pro výkonově řízená tepelná čerpadla se mění hladina akustického výkonu v závislosti na výkonu kompresoru tepelného čerpadla.

Pro lepší orientaci faktického rozdílu v úsporách či spotřebách jednotlivých produktů je dobré vědět, že cena 1 kWh v ČR se pohybuje v sazbě D56 okolo 2,50 Kč/kWh.

tisková zpráva