Průmysl a obchod

Největší investiční transakce

První pololetí 2020: Český realitní investiční trh zaznamenal největší transakci ve své historii, mimo ni však došlo k poklesu objemu. Polsko potvrzuje dominanci na investičním realitním trhu CEE regionu.

Společnost JLL oznámila, že objem realitních investičních transakcí ve střední a východní Evropě dosáhl v prvních šesti měsících tohoto roku výše 6,4 miliard EUR. 46 % z této částky připadá na Polsko (2,9 miliard EUR). Následují Česká republika (1,95 miliard EUR), Maďarsko (615 milionů EUR), Rumunsko (410 milionů EUR) a Slovensko (cca 400 milionů EUR). I přes vypuknutí epidemie onemocnění COVID-19 zůstala aktivita investorů v prvním pololetí 2020 na velmi vysoké úrovni a na trhu komerčních nemovitostí byly patrné pokračující trendy z minulých období.

„Investiční aktivita na polském realitním trhu byla v první polovině roku 2020 na extrémně vysoké úrovni a pokračovalo tak rekordní nasazení z loňského roku. Hodnota investičních transakcí v prvním pololetí 2020 byla druhým nejlepším výsledkem v historii polského realitního trhu. Bylo uzavřeno téměř 60 obchodů, přičemž jasně převládal kancelářský a průmyslový sektor,“ komentuje Mike Atwell, vedoucí oddělení kapitálových trhů v České republice a CEE regionu v poradenské společnosti JLL.

V Maďarsku nejistota spojená s pandemií COVID-19 investiční aktivitu nezpomalila, byl zde zaznamenán 6% nárůst objemu transakcí ve srovnání se stejným obdobím roku 2019. Nejaktivnějším byl v prvních šesti měsících letošního roku kancelářský sektor představující 80 % objemu transakcí. V Rumunsku byl rok 2020 zahájen rozsáhlým objemem transakcí, několik významných obchodů bylo v pokročilých fázích vyjednávání. Ačkoli rozšíření COVID-19 mělo významný dopad na investiční trh, celkový objem transakcí v prvním pololetí byl stále o 21 % vyšší než objem zaznamenaný ve stejném období v roce 2019. Do slovenského investičního trhu s nemovitostmi se nové okolnosti globální ekonomické aktivity ještě nepromítly. Objem logistického sektoru a skladových prostor dokonce nabyl na významu.

V první polovině roku 2020 zaznamenaly výnosy ve srovnání s koncem roku 2019 určitý vzestup. Nejviditelnější propady byly například v kancelářském a maloobchodním sektoru v Polsku nebo v maloobchodním sektoru v České republice a Maďarsku. Výrazný trend poklesu výnosů je však nepravděpodobný. „Ve zbývající části roku 2020 by měli být investoři na trhu s nemovitostmi v rámci střední a východní Evropy velice aktivní, zejména s ohledem na rostoucí zájem o průmyslové odvětví, které se zdá být nejméně ovlivněno globální pandemií,“ dodává Mike Atwell.

Objem realitních investičních transakcí ve střední a východní Evropě dosáhl v prvních šesti měsících tohoto roku výše 6,4 miliard EUR

Česká republika

Česká republika zaznamenala v prvním pololetí 2020 největší transakci ve své historii. Jednalo se o prodej rezidenčního portfolia Residomo společnosti Blackstone / Round Hill Capital švédské společnosti Heimstaden Bostad ve výši cca 1,3 miliardy EUR. Tato transakce však činila 66 % celkového objemu uzavřených obchodů (1,95 miliard EUR).

Pokud nebude brána v úvahu tato výjimečná rezidenční transakce, celkový objem investic do komerčních nemovitostí činil 0,65 miliardy EUR, což je pokles o 64 % ve srovnání s prvním pololetím 2019 a pokles o 50 % ve srovnání s druhým pololetím téhož roku. Celkový počet transakcí v prvních šesti měsících roku 2020 byl podstatně nižší (19) než ve stejném období loňského roku (34). Čeští investoři nadále dominovali realitnímu trhu s 65% podílem. S 25% podílem je následovali italští investoři a s 8% podílem investoři z Ruska. Během prvního pololetí letošního roku neproběhl žádný nákup investorů z Koreje ani z obvykle aktivního Německa.

„Česká republika je stále považována za nejstabilnější zemi s nejnižším hodnocením investičního rizika v regionu střední a východní Evropy. Fiskální a měnová politika vlády, spolu se snížením hlavní úrokové sazby o 75 bazických bodů na 0,25 % Českou národní bankou 7. května letošního roku, zvýšily důvěru ve finanční stabilitu a oživení ekonomiky,“ komentuje Jan Zibura, vedoucí oddělení oceňování v JLL.

Sektor kanceláří dominoval s 53% podílem. Největší transakce v tomto sektoru byly akvizice kancelářských budov City Empiria na Praze 4 a City West C1 a C2 v pražských Stodůlkách. Kancelářské budovy City West C1 a C2 koupila Českomoravská Nemovitostí od lucemburského fondu CFH.

„Danou koupí se nám podařilo dokončit akvizice tří budov od společnosti CFH. Po loňské akvizici Crystalu na Vinohradech a Bloxu v Dejvicích jsme své portfolio rozšířili o sídlo Vodafonu a dalších významných společností. Celková hodnota transakce s CFH dosáhla téměř šesti miliard korun,“ komentuje Radek Stacha, předseda představenstva ČMN a dodává: „I navzdory zpomalení kvůli koronavirové pandemii se nám podařilo daný obchod uzavřít relativně rychle. Financující bankou je rakouská Raiffeisen Bank.“

V regionu EMEA včetně střední a východní Evropy je na vzestupu také chuť firem prodávat a následně zpětně pronajímat. Jedná se o čím dál více využívanou alternativu k standardnímu korporátnímu financování. Letošní rok tak navazuje na rekordní čísla z roku 2019, kdy odprodej korporátních nemovitostí dosáhl objem 23,1 miliardy EUR, a to ve více než 460 transakcích v regionu EMEA.

„Na trhu pozorujeme zvýšený zájem o tento trend, který je již delší dobu na vzestupu, nicméně nejistota způsobená pandemií COVID-19 ho ještě více posílila. Konkrétní důvody pro prodej a zpětný pronájem jsou však specifické pro danou společnost a odvětví. Majitelé nemovitostí, kteří jsou současně jejich uživateli, aktivně vyhledávají nové finanční zdroje a flexibilitu a investory tento typ investice velice zajímá,“ komentuje Jiří Horák, ředitel v oddělení kapitálových trhů JLL.

Tisková zpráva JLL