Průmysl a obchod

Nechte si zkontrolovat komín

Letošní topná sezóna byla poctivá, kvůli nízkým teplotám dostaly české komíny a kouřovody pořádně „zahulit“ i v jarních měsících. O důvod víc, proč si nechat právě teď řádně zkontrolovat celou otopnou soustavu. V případě zjištění závad pak máte spoustu času na opravu.
„V průběhu topné sezóny je zejména komínové těleso vystaveno velké námaze. Musí odolávat nejen značnému objemu odváděných spalin, ale také povětrnostním vlivům, dešti a výrazným teplotním výkyvům. Nejchoulostivější bývají starší jednovrstvé cihlové komíny. Výsledkem nedbalé péče může být špatný tah či naprostá nefunkčnost,“ upozorňuje soudní znalec v oboru kominictví František Jiřík.
Podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. je třeba komíny a kouřovody nechat zkontrolovat alespoň jednou za rok. Nařízení se týká otopných soustav na všechny druhy paliv: pevná, kapalná i plynná. Tato právní norma má charakter doporučení, pokud ji tedy nedodržíte, žádná sankce vám bezprostředně nehrozí. Zbytečně ovšem hazardujete s majetkem i zdravím všech členů domácnosti. Spalinové cesty jsou citlivá zařízení, která nezbytně vyžadují odbornou péči.
Spalinovou cestu by měl kontrolovat a čistit řemeslník, který k tomu je odborně způsobilý. Bohužel kvůli příliš benevolentnímu živnostenskému zákonu v současnosti nelze za tuto osobu automaticky považovat majitele živnostenského listu s příslušnou specializací. Z toho důvodu je třeba dbát zvláštní opatrnosti při výběru kominíka. Obecně se doporučuje odmítat podomní poskytovatele kominických služeb a raději využít doporučení sousedů či vyhledat si kominíka na internetových stránkách Společenstva kominíků ČR (SKČR).
tisková zpráva, wd