Průmysl a obchod

Na Vsetínsku začala oprava Střelenského tunelu za 317 miliónů korun

U obce Střelná na Vsetínsku začala rekonstrukce téměř třistametrového železničního tunelu na dvojkolejné trati z Horní Lidče směrem na Slovensko. Opraven bude i více než šestikilometrový úsek kolejí a zastávka Střelná. Stavbu za 316,6 mil. Kč spolufinancuje z téměř 82 procent Evropská unie, hotova má být v květnu 2013. ČTK to sdělil mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Pavel Halla.
„Rekonstrukcí projde několik mostů, propustků a zárubních zdí. Předmětem stavby je také nové trakční vedení a úprava sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, silnoproudé technologie a dálkového řízení trati,“ vyjmenoval Halla.
Práce provádí stavební společnost Subterra. V tunelu bude pro každou kolej postavena speciální jízdní dráha, budou očištěny zvětralé či poškozené části ostění, utěsněny prosakující části zdiva a opraveny oba portály. „Nové oplocení portálů a zárubních zdí bude zabraňovat přístupu nepovolaných osob do prostoru v blízkosti trakčního vedení,“ dodal mluvčí.
V zastávce Střelná čeká oprava krajní nástupiště, přístup na ně bude bezbariérový. Součástí stavby je také vybudování nových stylových dřevěných přístřešků pro cestující. SŽDC nástupiště osadí informačními panely a novými lavičkami a osvětlením, rekonstruován bude i staniční rozhlas. Nezbytná individuální protihluková opatření jsou na základě hlukové studie navržena u tří domů v Horní Lidči a u dvou ve Střelné.
zpráva ČTK