Průmysl a obchod

Na dovolenou s Murexinem – prvních 200 jede!

Společnost Murexin připravila prodejní akci určenou řemeslníkům a stavebním společnostem „Prvních 200 jede!“. Pro prvních 200, kteří splní podmínky, je nachystána odměna ve formě zájezdu nebo pobytu v tuzemsku i zahraničí v hodnotě 8000 Kč. Pro všechny zúčastněné je pak připravena nabídka na odborná školení o systémech MUREXIN a také originální pracovní pomůcky a další marketingové předměty.
Prvních 200 jede!Jak odměnu získáte?
V období od 1. 6. do 31. 7. 2013 nakupte produkty značky MUREXIN v celkové hodnotě 50 000 Kč bez DPH (faktury lze samozřejmě sčítat), a to buď přímo na obchodních místech společnosti MUREXIN v Modřicích a v Praze, anebo u svých obchodních partnerů. Kopie dokladů o těchto nákupech odešlete elektronicky nebo poštou do 5. 8. 2013 Haně Praxové na e-mail: praxova@murexin.cz, případně na poštovní adresu:
MUREXIN, spol. s r. o.
Hana Praxová
Brněnská 679
664 42 Modřice
 
Po obdržení všech dokladů za nákupy produktů značky MUREXIN v hodnotě 50 000 Kč bez DPH budete
zaregistrováni. O výsledcích prodejní akce a vaší odměně budete informováni nejpozději 7. 8. 2013. Společnost Murexin si vyhrazuje právo posoudit oprávněnost vašeho nároku na odměnu. Pro jeden subjekt (IČO) je možná pouze jedna registrace.
Kontakty na obchodní a technické poradce MUREXIN najdete zde.
wd