Průmysl a obchod

Na Benešovsku byl otevřen devátý nejdelší železniční tunel v ČR

Devátým nejdelším v Česku je nový železniční tunel zprovozněný u obce Zahradnice nedaleko Votic na Benešovsku na zmodernizované části IV. železničního koridoru. Zahradnický tunel měří 1044 metrů a otevírá se spolu s dvěma Tomickými tunely (324 a 252 metrů), zbylé dva tunely na IV. železničním koridoru z Benešova do Votic, Votický (590 m) a Olbramovický (480 m), jsou v provozu od listopadu 2011.
Nejdelším tunelem v Česku je tunel Březenský nedaleko Chomutova (1758 metrů), právě na IV. koridoru se počítá se stavbou dvou tunelů, které by jej měly předčit – Hosínský (3120 m) a Chotýčanský (4668 m). Ještě před tím by se měl stát nejdelším tunelem v zemi tunel Chlum (Homolka, Ejpovice), budovaný v rámci modernizace III. železničního koridoru v úseku z Rokycan do Plzně, který bude dlouhý 4150 m.
V ČR je v provozu zhruba 160 železničních tunelů (ve správě SŽDC), z toho většina je jednokolejných.
 
Přehled nejdelších železničních tunelů v Česku:
Název (místo)
Uvedení do provozu
Délka v metrech
Počet kolejí (stavebně/provozně)
Březenský (Chomutovsko)
2007
1758
1/1
Špičácký (Klatovsko)
1878
1747
2/1
Jižní vítkovský (Praha)
2008
1364
2/2
Severní vítkovský (Praha)
2008
1316
2/2
Vinohradský I (Praha)
1871
1145,50
2/2
Vinohradský II (Praha)
1944
1126,32
2/2
Vinohradský III (Praha)
1989
1125
2/2*
Krasíkovský (Ústeckoorlicko)
2004
1098
2/2
Zahradnický (Benešovsko)
2012
1044
2/2
* tunel začíná jako dvoukolejný, později se větví ve dva jednokolejné
 
zpráva ČTK