Průmysl a obchod

MPO je připraveno regulovat ceny energetických štítků

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) je v případě nepříznivého vývoje připraveno regulovat poplatek za vystavení průkazů energetické náročnosti budov (PENB). V současnosti jeho výši žádný předpis neurčuje. ČTK to řekl Tomáš Gebauer z Odboru komunikace a marketingu MPO.

„Zatím to zcela závisí na tržních cenách,“ odpověděl Gebauer na dotaz, zda je stanovena nějaká maximální cena za vystavení energetického štítku. „Nicméně situaci sledujeme a pokud by došlo k nepříznivému vývoji, jsme připraveni cenu za zpracování PENB regulovat,“ připustil možné zásahy do ceny Gebauer.
Například majitel rodinného domu s podlahovou plochou do 150 metrů čtverečních za vystavení energetického štítku nyní zaplatí nejméně 4500 korun. S rostoucí velikostí budovy či větší členitostí tato cena roste.
Právo vystavovat PENB mají pouze energetičtí experti registrovaní MPO. V současnosti už jich je více než tisíc a stále jich přibývá. „V seznamu energetických specialistů vedeného MPO a dostupného z http://www.mpo-enex.cz/experti/ je zaregistrováno něco přes tisíc osob oprávněných ke zpracovávání průkazů energetické náročnosti budov. Zájem o oprávnění je však veliký, proto se toto číslo postupně zvyšuje,“ podotkl Gebauer.
Vysoký počet lidí oprávněných k vystavování energetických štítků může podle lidí z branže vést k cenové válce a snižování ceny. „Takovou kapacitu nebude trh schopen dlouhodobě absorbovat. Dříve nebo později bude tedy nutně docházet k různým tahanicím o cenu štítku, podbízení se zákazníkům či konsolidaci více osob do jediného subjektu,“ soudí Luděk Lošťák, ředitel společnosti Comfort Space, která se vystavováním štítků zabývá.
Zákazníky nespokojené s prací energetického experta odkazuje ministerstvo na Státní energetickou inspekci, které by měli poslat případnou stížnost. „MPO může v případě porušení povinností vyplývajících pro energetického specialistu ze zákona o hospodaření energií zrušit oprávnění vykonávat činnost a vyškrtnout danou osobu ze seznamu energetických specialistů,“ doplnil Gebauer.
Průkaz energetické náročnosti musí mít od 1. července letošního roku všechny veřejné budovy s celkovou plochou přesahující 500 metrů čtverečních. Od 1. července 2015 se tato povinnost bude týkat také státních budov větších 250 metrů čtverečních.
Energetické štítky jsou však od 1. ledna povinné pro všechny nové budovy či při přestavbách a prodejích bytů. Zajistit je mají stavitelé, vlastníci budov nebo společenství vlastníků. V případě pronájmů částí budov má nová povinnost platit od roku 2016. Již existující budovy mají získávat štítky postupně od roku 2015 do roku 2019, a to podle zákonem určené plochy.
zpráva ČTK