Průmysl a obchod

Meziroční pokles stavební produkce pokračoval

Stavební produkce v červnu reálně meziročně klesla o 11,5 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 2,0 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 6,8 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení klesla o 25,4 %. Meziročně bylo zahájeno o 3,7 % bytů méně. Dokončeno bylo o 19,3 % bytů méně.

Stavební produkce byla v červnu 2020 reálně meziměsíčně nižší o 2,0 %. Meziročně klesla o 11,5 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku snížila o 14,7 % (příspěvek −10,6procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství meziročně klesla o 3,2 % (příspěvek −0,9 p. b.). Menší podniky a živnostníci, kteří se ve větší míře zaměřují na pozemní stavitelství, zaznamenali výraznější pokles produkce než větší firmy.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se v červnu 2020 meziročně snížil o 1,8 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v červnu 2020 meziročně vzrostla o 4,4 % především z důvodu celoplošného vyplácení půlročních odměn a bonusů.

Stavební úřady v červnu 2020 vydaly 7853 stavebních povolení, meziročně o 6,8 % více. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 29,5 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 klesla o 25,4 %. Pokles orientační hodnoty byl ovlivněn vysokou srovnávací základnou z června 2019, kdy byly povoleny velké stavby dopravní infrastruktury.

Počet zahájených bytů v červnu 2020 meziročně klesl o 3,7 % a dosáhl hodnoty 2744 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu počtu bytů o 2,3 %. V bytových domech byl zaznamenán pokles počtu zahájených bytů o 11,6 %. Počet dokončených bytů v červnu 2020 meziročně klesl o 19,3 % a činil 2460 bytů. V rodinných domech došlo k růstu o 11,5 %, v bytových domech počet dokončených bytů klesl o 64,6 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v květnu 2020 v EU27 meziročně klesla o 10,3 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 11,6 % a inženýrské stavitelství kleslo o 4,1 %. Údaje za červen 2020 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 17. 08. 2020.

Stavebnictví ve 2. čtvrtletí

Stavební produkce ve 2. čtvrtletí 2020 byla reálně v porovnání s 1. čtvrtletím 2020 nižší o 6,5 %. Meziročně produkce klesla o 8,1 %. Produkce pozemního stavitelství se meziročně snížila o 12,2 % (příspěvek -8,9 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční nárůst o 2,9 % (příspěvek +0,8 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se ve 2. čtvrtletí 2020 meziročně snížil o 1,9 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 2. čtvrtletí 2020 meziročně vzrostla o 2,1 %.

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci ve 2. čtvrtletí 2020 v tuzemsku uzavřely 16 748 stavebních zakázek a meziročně tento počet klesl o 1,3 %. Celková hodnota těchto zakázek se meziročně zvýšila o 5,2 % a činila 67,9 mld. Kč, na pozemním stavitelství 31,6 mld. Kč (růst o 10,9 %) a na inženýrském stavitelství 36,3 mld. Kč (růst o 0,7 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 4,1 mil. Kč a byla meziročně o 6,5 % vyšší.

Stavební úřady ve 2. čtvrtletí 2020 vydaly 22 490 stavebních povolení, meziročně o 0,4 % méně. Orientační hodnota těchto staveb činila 100,2 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 klesla o 6,3 %.

Počet zahájených bytů ve 2. čtvrtletí 2020 se meziročně se snížil o 0,3 % a činil 9506 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 0,7 %, u bytů v bytových domech byl zaznamenán pokles o 1,9 %. Počet dokončených bytů ve 2. čtvrtletí 2020 meziročně klesl o 13,0 % a činil 7240 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 5,7 %, v bytových domech klesl o 47,7 %.

Zdroj: Český statistický úřad