Průmysl a obchod

Mezi Voticemi a Benešovem otevřeli dva nové železniční tunely

Na trati mezi Voticemi a Benešovem, která prochází rozsáhlou modernizací, byly uvedeny do provozu dva nové železniční tunely. Dohromady měří více než kilometr. Do poloviny roku 2013 k nim v úseku dlouhém jen 18 kilometrů přibudou další tři. Celkové náklady na modernizaci této části čtvrtého železničního koridoru činí 6,8 miliardy korun, řekl ČTK mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Halla.
Dělníci na ražbě a hloubení tunelů i výstavbě nosných stavebních objektů pracovali 24 hodin denně. Votický tunel je dlouhý 590 metrů a olbramovický 480 metrů. V provozu je už lichá skupina kolejí ve stanici Olbramovice a stavebníci dokončili i zabezpečovací zařízení v obou zastávkách. Hotovy jsou také hlavní práce na třech zbývajících tunelech u Zahradnic a dvou u Tomic.
Modernizace podstatně zkrátí délku dřívější trati a po dokončení celé stavby budou vlaky moci v úseku zvýšit rychlost ze současných 100 km/h na 150 km/h v případě klasických souprav a na 160 km/h v případě vozidel s naklápěcí technikou. Zrychlení vlaků by mělo znamenat úsporu času v desítkách minut. Zvýší se také komfort jízdy, zlepší se informační systémy na zastávkách a nádražích.
Prostředky na stavbu poskytl Státní fond dopravní infrastruktury, více než 4 milióny korun by měla pokrýt dotace z Operačního programu Doprava. Žádost o ni už schválilo Ministerstvo dopravy, ještě ji ale musí schválit Evropská komise. Práce začaly v srpnu 2009 a mají skončit do května 2013.
Modernizovaný úsek je součástí trati Tábor–Benešov u Prahy, která byla vybudována kolem roku 1870 jako jednokolejná, a železničního koridoru vedoucího z Děčína přes Prahu a České Budějovice až k hranicím s Rakouskem.
zpráva ČTK