Průmysl a obchod

Metrostav bude rekonstruovat i další část nemocnice v Motole

Po první části rekonstrukce dětské části Fakultní
nemocnice Motol
v Praze se dočkají zásadních
úprav také její další dvě části – křídla A a D,  kde vzniknou
nové operační sály. Také druhou etapu provede společnost
Metrostav.  Druhá etapa bude stát
2,9 miliardy korun; 85 procent
rozpočtu uhradí stát a zbytek sama nemocnice. Rekonstrukce by
měla být dokončena v roce 2011.

Výběrové řízení proběhlo v říjnu a zúčastnilo se ho
pět firem. Vyhrála nejlevnější nabídka, kterou prezentovala
společnost Metrostav. Neprodleně poté byly zahájeny první práce na
rekonstrukci.
Tato zakázka je z pohledu Metrostavu výjimečná nejen
kvůli celkovému objemu, ale především i díky své komplexnosti,
protože zahrnuje i kompletní dodávku zdravotnické
techniky.
Po demoličních pracích Metrostav v příštím roce namontuje
železobetonové konstrukce. Stejně jako předchozí etapa i tato
bude probíhat za plného provozu ostatních pracovišť nemocnice.
Rekonstrukce a dostavba sice významně nezvýší současný počet
lůžek, lékaři však budou mít k dispozici nový moderní trakt
operačních sálů a přibude také heliport.
V Motole jsou unikátní pracoviště jako dětské kardiocentrum či
dětská transplantační jednotka kostní dřeně, kde se léčí malí
pacienti z celé republiky. Motol je dokonce jednou z mála
nemocnic na světě, která má pod jednou střechou všechna odvětví
a je určena pro všechny pacienty od kojenců pro seniory.