Průmysl a obchod

Magistrát nemusí za tunel Blanka platit ČKD přes 1,6 miliardy

V pondělí 22. srpna rozhodčí soud zamítl žalobu akciové společnosti ČKD Praha DIZ. Společnost po hlavním městě vymáhala částku 1 676 621 817,76 Kč z důvodu údajného zvýšení nákladů kvůli průtahům týkajícím se dokončení Tunelového komplexu Blanka. Proti rozhodnutí rozhodčího soudu se nelze odvolat.

V lednu letošního roku podala firma ČKD Praha DIZ žalobu na Prahu kvůli průtahům s předáním stavby a neproplaceným fakturám za dodávky elektroinstalace do Tunelového komplexu Blanka. Rozhodčí soud dnes žalobu v plném rozsahu zamítl. Hlavní město tak částku platit nemusí. „Původně si společnost ČKD Praha DIZ nárokovala částku přes 779 miliónů korun, tato částka v průběhu sporu vzrostla na 1,6 miliardy korun. Stanovisko naší kanceláře bylo od počátku takové, že žaloba je v celém rozsahu neoprávněná, a Magistrát hlavního města Prahy tak odmítl částku proplatit. Rozhodčí soud po sedmi měsících žalobu zamítl a uznal argumenty naší advokátní kanceláře. Společnost ČKD Praha DIZ tak musí z důvodu neúspěchu v tomto sporu uhradit Praze částku necelých 17 miliónů korun jako náhradu nákladů řízení,“ uvedl Pavel Fráňa z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, která několik let poskytuje Magistrátu hlavního města Prahy právní služby.

Už v minulosti se kvůli tunelu Blanka odehrály dvě arbitráže. Kvůli té první se práce na stavbě tunelu na pět měsíců zcela zastavily. „Naše advokátní kancelář se podílela na zastupování hlavního města v obou sporech a vždy usilovala o to, aby byla stavba co nejdříve dokončena a otevřena veřejnosti. Prvním byl spor se společností Metrostav týkající se platnosti smluv. Metrostav přerušil 7. prosince 2013 práce na tunelu a hrozilo zakonzervování stavby. To by znamenalo výrazné zvýšení nákladů a oddálení otevření tunelového komplexu,“ řekl Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.

Metrostav tehdy nárokoval na Magistrátu hlavního města Prahy částku ve výši 3,7 miliardy korun. V průběhu řízení Metrostav některé nároky omezil. „Rozhodčí soud nakonec uložil hlavnímu městu, aby akciové společnosti Metrostav zaplatilo cenu podle znaleckého posudku, která byla nižší než původně nárokovaná částka. Město nemuselo platit ani úroky z prodlení, protože spor byl vyvolán nejasnými právními okolnostmi. Zároveň nařídil Metrostavu, aby do konce dubna 2014 zahájil práce na stavbě tunelu. Toto rozhodnutí významně přispělo k tomu, aby se Tunelový komplex Blanka podařilo 19. září 2015 zprovoznit,“ popsal první ze sporů Jiří Hartmann.

Druhý spor byl veden s tehdejším správcem stavby, akciovou společností Inženýring dopravních staveb (IDS). Ta nárokovala částku přes 305 miliónů korun jako zbývající část odměny za výkon funkce správce stavby, která mu podle tvrzení IDS nebyla ze strany hlavního města uhrazena. „Ani společnost IDS nebyla v tomto sporu zcela úspěšná a její nárok byl uznán pouze částečně. Rozhodčí soud společnosti nakonec přiznal částku ve výši 169 milionů korun a úrok z prodlení. Žaloba tak byla do částky 136 869 000 korun zamítnuta,“ řekl Pavel Fráňa.

tisková zpráva