Průmysl a obchod

Loňské výsledky firmy Zakládání staveb ovlivnilo méně zakázek

Čistý zisk stavební společnosti Zakládání staveb se v roce
2009 snížil o 50 procent na 61,2 miliónu korun. Tržby
firmy se naopak zvýšily na 3,2 miliardy korun z 2,3 miliardy
v roce 2008. ČTK to zjistila z výroční zprávy
společnosti.

„V obchodní činnosti společnosti se vzhledem
k finanční situaci na trhu projevilo snížení počtu nově
zahajovaných a poptávaných akcí zhruba o 25 procent,
a to hlavně v oblasti developerských projektů
a komerční výstavby,“ uvedla firma. Pokles stavebních zakázek
očekává i letos a v roce 2011.
Zvýšená konkurence na trhu navíc podle společnosti vedla ke
snižování nabídkových cen, zatímco ceny hlavních vstupů se naopak
zvyšovaly. Někteří odběratelé prý navíc tlačí na delší dobu
splatnosti faktur, což zvyšuje objem pohledávek firmy.
V roce 2009 podnik zaměstnával 383 lidí, což je o 33
více než předešlý rok.
Kromě Česka podniká společnost Zakládání staveb také na
Slovensku a v Chorvatsku. Během roku 2011 chce firma
získat nové zakázky také ve Slovinsku. Mezi nevýznamnější tuzemské
zakázky firmy patří účast na výstavbě tunelového komplexu Blanka
v Praze. V dalším období se chce Zakládání staveb více
zaměřit také na zakázky při odstraňování ekologických zátěží.
Firma se zaměřuje na činnosti v oblasti zakládání staveb,
jako například budování podzemních stěn, vrtání a betonování
stavebních pilotů nebo injektáže. Zajišťuje i ekologické
stavby typu sanace starých ekologických zátěží a budování
nových skládek.
Jediným akcionářem firmy je společnost Trilet Ground Services
kontrolovaná firmou Terrafin Group. Poloviční podíl v Terrafin
Group kontroluje stavební společnost Metrostav.
zpráva ČTK