Průmysl a obchod

Logo PSJ prošlo redesignem

Akciová společnost PSJ přistoupila k modernizaci svého loga. Redesign logotypu PSJ má za cíl reagovat na vývoj v oblasti vizuální komunikace, tak aby bylo dosaženo jeho optimálního využití v exteriéru architektury, v merkantilu a dalších médiích (merkantil = označení pro hosp. a úřední tiskoviny – pozn. red.).
„Při proměně naší korporátní značky jsme volili cestu jednoduchého konceptu, který plynule a logicky navazuje na původní logo. Redesign loga sleduje rozšíření svých komunikačních a estetických možností. Věříme, že takto bude dosaženo širokého spektra vyváženého využití logotypu v současném globalizačním prostředí. I proto jsme v souladu s exportními aktivitami PSJ rozšířili manuál o cizojazyčné varianty užití loga,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti Miroslav Fuks.
Redesign logotypu PSJ se opírá o tři prvky, kterými jsou verzálkové litery PSJ, kruhový sémiotický symbol a ochranná zóna. Litery PSJ doznaly kresebného odlehčení, přičemž horizontální horní a spodní kresebné tahy jsou narovnány a celkově v kresbě odlehčeny. Kruhový kresebný symbol je nyní více kontrastní a došlo u něj k upuštění od modrého čtverce. Nově stanovená ochranná zóna užití logotypu umožňuje využití loga v mnohem širším měřítku.
tisková zpráva