Průmysl a obchod

Krkonošské vápenky loňský zisk nerozdělí

Společnost Krkonošské vápenky Kunčice (KVK),
která patří k předním českým výrobcům stavebních materiálů,
převede loňský zisk 7,7 miliónu korun jako nerozdělený do dalších
let. Dividendy firma nevyplatí. Rozhodla o tom valná hromada
společnosti. Předloni byl zisk firmy 46,7 miliónu korun.

Hlavním důvodem poklesu loňského zisku bylo vytvoření opravné
položky 30 miliónů korun v souvislosti s koupí společnosti Orlim.
Ta se zabývala prodejem asfaltových izolačních pásů a KVK jejím
získáním posílily svou pozici na trhu v této oblasti.
Tržby KVK loni klesly na 556 miliónů korun z 584 miliónů korun
předloni. Přibližně 70 procent tržeb firmě zajistily suché omítkové
a maltové směsi. Zbytek připadl na kamenivo, mleté vápence a
dolomity a na další výrobky.
Letos podnik s 230 zaměstnanci čeká snížení tržeb o 5 až 8
procent. Důvodem je krize ve stavebnictví, zpoždění výstavby na
počátku roku kvůli delší zimě a tlak na ceny z titulu zostřující se
konkurence. Provozní zisk by letos mohl činit 25 až 30 miliónů.
Majoritním vlastníkem firmy s podílem přes 90 procent je pražský
C.E.R.T., patří Robertu Seifertovi.
Valná hromada také rozhodla, že společnost může vykupovat
vlastní akcie. Minimální cenu za jednu akcii stanovila na 1250
korun, maximální na 1500 korun. Nominální hodnota akcie činí 1000
korun.