Průmysl a obchod

Kladno dostane dotaci EU na revitalizaci kročehlavského sídliště

Město Kladno získalo 175 milionů korun z fondů Evropské unie
(EU) na revitalizaci kročehlavského sídliště. Spolu
s příspěvkem města a soukromých subjektů bude celková
výše této investice činit téměř 300 milionů korun. Novinářům to
řekl náměstek kladenského primátora Vojtěch Munzar (ODS).

Konečnou podobu by měl projekt získat v nejbližších
měsících, první práce začnou v druhé polovině roku. Větší část
peněz je určena na veřejná prostranství, tedy obnovu zeleně,
budování dětských a sportovních hřišť i navýšení počtu
parkovacích míst. Více než dvě pětiny finančních prostředků pak
poputují na zateplení soukromých bytových domů. „Společenství
vlastníků a bytová družstva mohou požádat o dotaci
z těchto prostředků, město provede předvýběr a žadatelé
potom musejí doložit veškeré požadavky na ministerstvu pro místní
rozvoj, aby peníze získali,“
dodal Munzar.
Zhruba 50 milionů korun poputuje na rekonstrukci budovy Meta,
kterou obývají zdravotně postižení. Kolem tří milionů chce město
investovat do oprav ubytovny Masokombinát, která se nachází
v sociálně vyloučené lokalitě. Cílem je i podpořit
aktivity občanských sdružení Člověk v tísni a Rosa, která
by měla poskytovat sociální služby obyvatelům ubytovny.

Největší kladenské sídliště vznikalo v 50. letech
minulého století, a protože ho obývali zejména pracovníci
někdejší Poldi Kladno, všechny cesty vedly ze sídliště do areálu
bývalých hutí. Právě z toho důvodu je podle zástupců města
zapotřebí vybudovat průjezd napříč sídlištěm a změnit některé
silnice na cesty pro pěší.