Průmysl a obchod

KASPER KOVO převzal firmu Dukla Trutnov

Společnost KASPER KOVO rozšiřuje své působení, a na základě dohody se společností Dukla Trutnov přebírá areál v Trutnově-Poříčí některé její obchodní aktivity.
„Dukla se rozhodla uzavřít s námi dohodu o spolupráci. Jejím výsledkem je převzetí všech jejích aktivit v oblasti projektování, konstrukce a výroby výroby sortimentu z oblasti energetiky, úpraven vod a tlakových nádob, včetně nádob na stlačený vzduch. Díky tomuto kroku můžeme dokončit a rozvíjet všechny rozpracované zakázky Dukly a vyhovět všem požadavkům klientů,“ uvedl jednatel společnosti KASPER KOVO, Rudolf Kasper.
Od 1. dubna přecházejí všichni zaměstnanci Dukly Trutnov pod společnost KASPER KOVO. Nově vzniklá KASPER KOVO s. r. o., provozovna AQUA-STEEL se soustředí na oblast dodávek technologií úpraven vod pro energetické zdroje, chemické a průmyslové provozy, dále pak na konstrukci a výrobu tlakových a netlakových nádob až do velikosti 150 000 litrů. 
Klienti firmy Dukla se mohou ohledně svých dotazů obracet na stávající telefonické kontakty i po prvním dubnu, e-mailové adresy zůstanou v platnosti do 30. září letošního roku.
tisková zpráva