Průmysl a obchod

Kancelářský trh zneklidněl

Na kancelářském trhu se významně prosazuje trend podpronájmů. V současnosti je tak k dispozici téměř 45 tis. m² a nabídka každým dnem roste.

Koronavirus s sebou přináší celou řadu ekonomických a jiných dopadů, které se postupně začínají projevovat. Jedním z nich je očividný trend podpronájmů na kancelářském trhu, kdy především velcí nájemci nabízejí část svých pronajímaných prostor jiným subjektům za účelem podnájmu. Podle společnosti CBRE, světového lídra v oblasti komerčních realitních služeb, tvoří aktuální objem podpronájmů již více než 1 % z celkového trhu kancelářských pronájmů. Jednoznačně se přitom jedná o vedlejší efekt pandemie koronaviru, který úzce souvisí s větším využíváním práce na dálku.

„V minulosti společnosti nabízely práci z domova jako zajímavý benefit. Vlivem koronaviru však byly nuceny odeslat své zaměstnance na home office hromadně a na dobu několika týdnů až měsíců. Během tohoto období zlepšily své systémy pro vzdálený přístup a naučily se pracovat na dálku. Postupem času zjistily, že zaměstnanci nemusejí do kanceláří docházet v plném počtu, ale po týmech či menších skupinkách. A převážně velké společnosti, které si pronajímají kanceláře o ploše více než tisíc metrů čtverečních, si díky tomu uvědomily, že již nepotřebují všechny pronajímané prostory – že část z nich mohou nabídnout k podnájmu,“ komentuje Kateřina Havlová, vedoucí týmu zastupující pronajímatele kancelářských prostor v CBRE.

Na podpronájmy lze přitom pohlížet jako na určitý mezičlánek mezi klasickým pronájmem kancelářských prostor a členstvím v coworkingových centrech a servisovaných kancelářích. Na nabídku podpronájmu totiž reagují především firmy, které hledají soukromí vlastních kanceláří, ale přitom vyžadují časovou flexibilitu a úsporu nákladů. „Tyto společnosti preferují především jednotky ve velikosti od 150 do 500 m² se smlouvou maximálně na tři roky. Výhodou podpronájmů je, že tyto prostory jsou ve většině případů již plně vybavené a zařízené k okamžitému provozu. Často se také nabízejí za lepší cenu, než jsou pronajaty od vlastníka budovy. Pronajímatelé totiž mohou výši nájemného upravit podle aktuální poptávky tak, aby prostory obsadili rychleji a přitom stále dosáhli zajímavých úspor na nákladech,“ uvádí Kateřina Havlová.

A jaké výhody přinášejí podpronájmy přímo pro vlastníky administrativních budov? Do kancelářských center lákají nové firmy, které je možné udržet v objektu i po skončení jejich podnájemního vztahu, a to uzavřením nájemní smlouvy napřímo s majitelem budovy. Kromě toho v případě náhlé a krátkodobé potřeby současných nájemců po větších prostorách lze tuto poptávku uspokojit v rámci objektu.

Na kancelářském trhu se významně prosazuje trend podpronájmů. V současnosti je tak k dispozici téměř 45 tis. m² a nabídka každým dnem roste (zdroj: CBRE)Na kancelářském trhu se významně prosazuje trend podpronájmů. V současnosti je tak k dispozici téměř 45 tis. m² a nabídka každým dnem roste (zdroj: CBRE)

Jiří Kučera