Průmysl a obchod

Jednotné doklady ke stavbě z hlediska protipožárního zabezpečení jsou přístupné on-line

Profesní komora požární ochrany (PKPO) na konci loňského roku uvedla do provozu unikátní systém – Jednotné doklady ke stavbě (JDS) v elektronické verzi. Jedná se o soubor dokumentů důležitých pro celou řadu subjektů, které se zabývají protipožárním zabezpečením. Systém je plně funkční a všichni zájemci mají možnost jej využívat on-line.
Co je JDS
Jedná se o systém, který může významný způsobem zvýšit kvalitu požární ochrany v ČR a podchytit případné problémy ještě dříve, než mohou vzniknout. Zjednodušeně by se dalo říci, že je to vlastně jakýsi „požární průkaz“ stavby, ve kterém je zapsáno, jaké prostředky protipožární ochrany byly při jejím výstavbě použity. Tak je možno vyloučit použití nekvalitních materiálů a výrobků i nevhodných metod, protože ty prostě nejde do systému vložit, a tedy ani použít při realizaci stavby. S využitím přehledné dokumentace je také později možné snadněji analyzovat a řešit eventuelní potíže, pokud k nim dojde. Jednotné doklady ke stavbě jsou zpracovány a prezentovány pod záštitou Hasičského záchranného sboru ČR, čímž je zajištěno i spojení s praxí požární ochrany.
 
Kdo může JDS využít
Jednotné doklady ke stavbě přinesou v konečném důsledku efekt především všem uživatelům stavby, tedy konkrétním lidem, pro které pomáhají zvýšit požární bezpečnost. Zajímají ovšem i další subjekty – jak dodavatele požárně bezpečnostních zařízení, tak i ty, kdo zabudovali prvek zajišťující aktivní či pasivní požární bezpečnosti do stavby. Potřebné jsou také pro dodavatele, který opatřuje doklady ke stavbě ve vztahu k požární bezpečnosti, i k zajištění souhlasu hasičů s užíváním stavby či ke kolaudaci. Ocení je rovněž zástupci Hasičského záchranné služby, kteří potřebují jasné, podložené a transparentní podklady k ověření funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení podle aktuálně platných předpisů. A hodí se i tomu, kdo se ztrácí v nejednotných dokladech, které se vytvářejí různě v jednotlivých krajích.
 
Proč elektronická verze JDS
On-line verze nabízí, zejména při opakovaném použití konkrétních prvků, výrazné zjednodušení práce při vyplňování dokladů. Lze v ní přednastavit údaje o firmě, platnosti oprávnění a certifikátů, o výrobcích a používaných aplikacích. Pro montážní firmy, které instalují prvky požárně bezpečnostních zařízení či stavebních konstrukcí do stavby, představuje elektronická verze JDS účinný nástroj, jak opakovaně a jednoduše dokladovat dodávku na stavbě. Pro výrobce zároveň elektronická verze funguje jako nástroj pro kontrolu platnosti oprávnění a tím de facto odbornosti firem aplikujících jejich systémy do staveb. A všichni, kteří je používají ke své práci (včetně např. hasičů), oceňují jejich přehlednost, systematičnost a komplexnost.
 
Funguje instruktážní podpora
Současně s databází vznikla Instrukce pro vyplňování dat do JDS. Tu vydala PKPO a poskytuje ji všem zájemcům o elektronickou verzi dokladů. Krok po kroku, jednoduchou formou je zde popsán systém zadávání dat k výrobku, tvorba karet výrobků, osvědčení výrobce i provedení operací spojených s vlastními doklady ke stavbě. Veškeré informace o elektronické verzi JDS jsou umístěny na stránkách www.komora-po.cz. Zde si můžete koupit licenci s platností na jeden rok.
tisková zpráva