Průmysl a obchod

Inoutic: Průzkum segmentu výroby PVC oken v České republice, na Slovensku a v Maďarsku

Společnost Inoutic/Deceuninck, přední výrobce PVC systémů pro výrobu plastových oken a dveří, ve spolupráci s výzkumnou agenturou MindBridge Consulting zmapovala trh výrobců v oblasti PVC oken v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Průzkum byl realizován na jaře letošního roku.

Dle názoru odborníků se těsně po nástupu krize v roce 2009 hodnota trhu s okny a dveřmi pohybovala okolo 15 miliard Kč. Od té doby klesl objem trhu o necelou polovinu, což potvrzuje i zrealizovaný průzkum. Odhady velikosti trhu výroby PVC oken v ČR se na základě provedeného průzkumu pohybují mezi 6 a 7 miliardami Kč. Jedná se odhadovaný objem dle zjištěného obratu výrobců očištěný o příjmy z prodeje ostatních souvisejících výrobků, jako jsou žaluzie, parapety atd. a montážní a stavební služby, které také tyto firmy zpravidla poskytují. V této hodnotě není zahrnut import PVC oken do ČR.

Kvalifikované odhady uvádějí, že se do ČR doveze 30–40 % oken z celkové hodnoty trhu s PVC okny a dveřmi. Největší část dovozu pochází z Polska a ze Slovenska. Na základě údajů z průzkumu lze odhadovat počet vyrobených okenních jednotek v ČR za rok 2013 těsně pod hranicí jednoho miliónu kusů. Z toho necelých 20 % jde na export – zejména na Slovensko, do Německa a Rakouska.

V roce 2013 bylo v České republice 187 společností zabývajících se výrobou oken a dveří z plastových profilů. Oproti roku 2012 to znamená pokles počtu subjektů zabývajících se touto oblastí podnikání o 34 subjektů, tj. o 15 %. Nejvyšší úbytek výrobců oken byl zaznamenán v plzeňském regionu, kde jejich počet klesl o více než polovinu (z 11 na 5), dále v jihomoravském regionu, kde se počet snížil o 8 subjektů a ve Středočeském kraji, kde se počet snížil o 7 výrobců.

Přetrvávající krize v tomto odvětví se nevyhýbá ani Slovensku a Maďarsku – na Slovensku činil pokles počtu výrobců 10 % a v Maďarsku dokonce více než 30 %.

Co se týká vývoje obratů výrobců PVC oken v roce 2013, tak pouze 1/3 výrobců zaznamenala růst ve srovnání s rokem 2012, ale více než 44 % výrobců zaznamenalo výrazný (30,5 %), resp. mírný (13,7 %), pokles a čtvrtině z nich obrat stagnoval.

tisková zpráva