Průmysl a obchod

IEA: Energetická účinnost se zvyšuje, ale pomalu

Mezinárodní energetická agentura (IEA) vydala svou výroční zprávu o stavu energetické účinnosti, která ukázala, že efektivita využívání primárních zdrojů energie meziročně vzrostla o 1,2 %, což je ale zpomalení oproti předchozím rokům (2017: 1,7 %, 2016: 2,5 %). IEA přitom říká, že k využití dostupného potenciálu a dosažení vyšších přínosů je třeba zvyšovat energetickou účinnosti alespoň o 3 % ročně.

I tak má zvyšování energetické efektivity podle agentury významný dopad na snižování emisí. Bez ní by současné emise byly o 14 % vyšší.

Mezi hlavními faktory, které přispěly ke zpomalení, je růst produkce v energeticky náročných odvětvích v hlavních ekonomikách jako je Čína a USA, studená zima a zároveň teplé léto v zalidněných částech planety, a růst produkce v neefektivních uhelných elektrárnách. V sektorech dopravy a budov negativní faktory dokonce vyrovnaly či převýšily efekt úspor – jezdí se více a méně obsazenými a většími auty, celosvětově roste vybavenost domácností spotřebiči a zároveň roste průměrná podlahová plocha na obyvatele stejně jako množství lidí, kteří mají vůbec poprvé přístup k moderním energetickým službám. Přesto přináší energetická účinnost významnou úsporu na poli skleníkových plynů nebo snižování dovozní závislosti.

V Česku se nyní připravuje rámec financování úspor energie po roce 2020. Nastavení programů podpory bude rozhodující pro to, jak se podaří potenciál energetické účinnosti využít. V první polovině příštího roku by ministerstva měla mít připraveny jejich návrhy.

Aliance Šance pro budovy zpracovala pro MPO scénáře renovace budov po jednotlivých segmentech. Z nich plyne, že v budovách lze uspořit přes 60 PJ (3/4 českého cíle do 2030), pokud se smysluplně proinvestuje asi 500 mld. korun. Veřejných prostředků by měla být až třetina.

Rozdělení po jednotlivých programech a zdrojích financování by mělo být následující:

● 70 až 90 mld. korun z výnosů emisních povolenek – program Nová Zelená úsporám – pro rodinné domy a nově i bytové domy na území celé ČR;
● 15 až 20 mld. korun z evropských fondů – Operační program Životní prostředí – pro veřejné budovy;
● 15 až 20 mld. korun z evropských fondů – Operační program Konkurenceschopnost – pro podnikatelské budovy a provozy;
● 24 mld. korun z Modernizačního fondu – pro vládní budovy;
● 5 až 10 miliard korun – podpora přípravy kvalitních projektů, informační kampaň o přínosech a možnostech energeticky úsporných renovací budov

tisková zpráva aliance Šance pro budovy, mi