Průmysl a obchod

Historická budova Národního muzea se uzavírá kvůli rekonstrukci

Dne 18. května 1891 otevřela své brány tehdy zbrusu nová budova Národního muzea. Od té doby uplynulo dlouhých 120 let. Změnily se bezpečnostní předpisy i způsob, jakým muzea prezentují své expozice. Budově dnes již říkáme „historická“ a s ohledem na její stáří a technický stav je čas pro neodkladnou ozdravnou kúru. Potrvá 5 let.
Špatný technický stav budovy již začal ohrožovat sbírky v ní umístěné i návštěvníky, kteří je přicházeli obdivovat. Budova je skutečně v havarijním stavu a oprava je nevyhnutelná. Zcela dožilé jsou inženýrské sítě a v havarijním stavu je obvodový plášť objektu. Vchod do muzea musel být opatřen bedněním, aby ochránil návštěvníky před opadávající fasádou, přilehlý chodník překrylo podchodové lešení se záchytnou sítí. V červnu roku 2007 bylo demontováno sousoší Géniů z hlavního tympanonu. Při jeho restaurování se přišlo na daleko závažnější poškození, než se původně předpokládalo. Historická budova již navíc ani nevyhovuje současným legislativním požadavkům. Chybí bezbariérový přístup, požární vodovod, hygienická zařízení nejsou nadimenzována na stávající provoz, v objektu je jeden osobní a jeden nákladní výtah, jejichž konstrukce nesplňují ČSN. V kritickém stavu je celá střecha objektu. Na dřevěných konstrukcích jsou stopy po biologickém napadení. V havarijním stavu jsou dřevěná okna, některá nelze otvírat, sklo je vlivem stáří křehké, dřevo ztrouchnivělé.
Na stavu objektu se však nepodepsalo jen postupné opotřebení. Na samém sklonku 2. světové války, dne 7. května 1945, ji zasáhla letecká bomba, v srpnu 1968 poškodily průčelí kulky ze samopalů vojsk Varšavské smlouvy, v 70. letech 20. století narušily statiku muzea odstřely při budování trasy metra a v neposlední řadě se na jejím stavu negativně podepisuje frekventovaná komunikace – severojižní pražská magistrála.
Z původně plánované investice ve výši 3,807 miliardy korun, došlo ke snížení zdrojů na 3,307 miliardy korun. Znamená to jisté omezení, které ovšem nijak zásadně neohrozí stanovenou a pečlivě promyšlenou koncepci rekonstrukce. Zároveň bylo s Ministerstvem kultury ČR dohodnuto, že vybudování nových moderních expozic bude financováno samostatně tak, aby dosahovaly světové úrovně.
 
Historická budova si i po rekonstrukci zachová svou původní tvář. Dojde však k zastřešení obou rozlehlých dvorů, čímž vzniknou zcela nové prostory pro komunikaci s návštěvníky a vystavení velkorozměrných exponátů. Kopule Národního muzea bude zpřístupněna veřejnosti, která tak dostane příležitost obdivovat doposud skrytý výhled na Prahu. Zmizí kanceláře a depozitáře, aby budova v maximální míře sloužila návštěvnickému provozu. V rámci rekonstrukce bude propojena s vedlejší budovou bývalého federálního shromáždění. Vznikne unikátní muzejně-kulturní komplex, který nemá v okolních zemích obdoby. Získání nové budovy znamená nejen zásadní ulehčení rekonstrukce budovy historické. Národní muzeum díky ní rozšíří své výstavní prostory v centru Prahy o 5600 m², tedy ze současných 5700 m², které jsou nyní v historické budově určeny pro expozice a výstavy, na dvojnásobek, celkově 11 300 m² v obou budovách. Návštěvníci tak budou moci obdivovat o mnoho více unikátních sbírkových předmětů, které jsou prozatím ukryty v depozitářích.
 
Aktuální informace o rekonstrukci Národního muzea naleznete zde.
Videovizualizace zrekonstruovaného muzea je zde.
 
tisková zpráva