Průmysl a obchod

Fond dopravy loni investoval rekordních 88 miliard korun

Výdaje Státního fondu dopravní infrastruktury
(SFDI) loni dosáhly rekordních 88 miliard korun,
o 18 miliard více než v roce 2007. Nejvíce peněz
plynulo do MS kraje, do Prahy a JM kraje.

Zhruba 50 miliard korun putovalo na výstavbu a údržbu
silnic všech kategorií. Rychlostní silnice a silnice první
třídy si vyžádaly 28 miliard, na dálnice šlo 18 miliard. Železnice
spolkla 33 miliard a připsala si největší meziroční nárůst.
V roce 2007 to bylo o deset miliard méně. Další finance
vydal fond například na bezpečnostní opatření, cyklostezky nebo
projektové práce.
Mezi nejdražší stavby loni patřila dálnice D47, kde se
prostavělo 8,6 miliardy korun, okruh kolem Prahy (4,3 miliardy)
nebo rychlostní silnice R6 (3,3 miliardy). Na železnici jsou
nejdražší nově budované koridory z Prahy přes Plzeň do Německa
a přes České Budějovice do Rakouska. Celkem si vyžádaly devět
miliard korun.
Významným zdrojem peněz pro české dopravní stavby jsou
evropské fondy, především Operační program Doprava (OPD).
V jeho rámci je možné čerpat do roku 2015 zhruba 150 miliard
korun.
Do konce roku předložili žadatelé, Ředitelství silnic
a dálnic, Správa železniční dopravní cesty a Ředitelství
vodních cest, celkem 81 žádostí , jejichž finanční nárok činí 90
miliard korun. Projekty postupně schvaluje MD nebo Evropská komise,
dosud jich bylo schváleno 40. Celkem se loni prostřednictvím
fondu dopravy vyplatilo z peněz unie 20 miliard korun.
Rozpočet na letošní rok počítá z příjmy a výdaji
fondu ve výši 83 miliard korun.