Průmysl a obchod

Firma Hinton založila divizi speciálního zakládání staveb

Na začátku ledna 2013 vznikla v rámci stavební společnosti Hinton nově Divize speciálního zakládání staveb. Za její vedení je zodpovědný Ing. David Rataj (40). Divize speciálního zakládání staveb bude zajišťovat práce speciálního zakládání v rámci projektů Hinton a bude služby nabízet i externím partnerům.
Ing. David Rataj (40) vystudoval Stavební fakultu ČVUT, obor konstrukce a dopravní stavby. V letech 1996–2005 pracoval ve společnostech Zakládání staveb a Zakládání group a v letech 2005 až 2012 ve společnosti Skanska, kde působil jako ředitel Závodu speciálního zakládání. Za svou bohatou praxi řídil řadu projektů speciálního zakládání v zahraničí např. v Chorvatsku, Velké Británii, Finsku, Švédsku i řadu projektů v Čechách, např. zajištění administrativních budov Charles Square, PPF Gate, Siemens či na liniových stavbách Obchvat Mostů u Jablunkova nebo kotvené pilotové a záporové stěny na Městském obchvatu Blanka v Praze u portálů tunelů Myslbek a Prašný most.
tisková zpráva